Verkeer

Een verkeersdienst is niet langer een dienst die zich uitsluitend bezighoudt met overtredingen opstellen, ongevallen vaststellen en verkeer regelen. Beleidsmensen en korpschefs die dit blijven denken worden niet meer ernstig genomen door mensen die zich echt met verkeer bezighouden.

Wij zijn er dan ook bijzonder gelukkig mee dat de zone AMOW dit van bij de aanvang heeft begrepen.

Verkeer

Verkeer evolueert razend snel en spijtig genoeg de nadelige gevolgen hiervan ook. Sinds enkele tijd eist de burger, en terecht ook, meer aandacht voor de verkeersproblematiek. Verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en mobiliteitsbeïnvloeding zijn geen holle woorden meer.

Doeltreffend aan verkeer werken vergt thans bijkomende opleidingen en een zekere specialisatie. Het is dus onmogelijk goed te werken door alleen maar af en toe enkele politiemensen aan het verkeer te laten werken.

Met deze site proberen wij dan ook een beeld te geven van de werking van deze dienst binnen de zone en bieden wij een deel service aan die moet toelaten beter en gemakkelijker bereikbaar te zijn.

Deze aandachtspunten sluiten natuurlijk de aloude waarde niet uit. Toezicht blijft immers belangrijk en is nodig om de wetgeving te ondersteunen.

De zone blijft dus investeren in snelheidscontroles, alcohol- en drugscongtroles en controles van zwaar vervoer.

Verkeerstoezicht

Zoals reeds gezegd blijft toezicht spijtig genoeg een noodzaak. Met weinig of geen pakkans kan de Belgische bestuurder niet overtuigd worden om regels en wetten te volgen. Zelfs met een vrij aanzienlijke pakkans levert dit nog problemen op. De resultaten van verkeersacties blijven dit bevestigen.

Preventieve acties:

Buiten alle educatieve projecten, publicatie en artikels, aankondiging van metingen, preventieve patrouilles en zo meer.... wordt er gebruik gemaakt van

1. een informatiebord (aankondiging snelheid - maken van statistieken)

2. een aanhangwagen met bord met verschillende grafisch mogelijkheden

Voor de planning van de snelheidscontroles: klik hieronder

Algemene controles:

In de planning blijven volgende controles weerhouden:

1. Gestructureerde controles alcohol en drugs in het verkeer

2. Gestructureerde controles zwaar vervoer (ADR, Tachograaf en Overlading)

3. Gestructureerde controles snelheid

4. Afzonderlijke controles boorddokumenten en personen

5. Lokale fenomenen (parkeren, overlast.....)

Leiding

Algemene leiding verkeersdienst - Verkeersadviezen (AMOW) - Coördinatie en statistische gegevens:

Scrayen F.

Commissaris

Diensthoofd

fred.scrayen@police.belgium.eu