Ruzie met de buren?

Vaak beginnen burenruzies met kleine irritaties. Zoals harde muziek, blaffende honden of overhangende takken. Als buren hierover niet met elkaar praten, kan zo'n kleinigheid uit de hand lopen. Buren krijgen ruzie en een situatie kan escaleren.

Probeer het eerst samen op te lossen. Ervaring leert dat een goed gesprek soms volstaat om conflicten op te lossen of te voorkomen. Maar kom je er echt niet uit, bel of mail dan je wijkinspecteur. En loopt het plots uit de hand, aarzel niet en bel onze interventiepolitie op het noodnummer 101.

Wat kan je wijkinspecteur doen?

Schakel de politie in als jullie er niet uit geraken. Je wijkinspecteur komt dan langs en praat met beide partijen. Je wijkinspecteur beoordeelt de situatie en kan volgende stappen nemen:

  • Als blijkt dat er een strafbare feit werd gepleegd, dan wordt er een proces-verbaal opgesteld. Dat kan overeenkomstig het GAS-reglement, veldwetboek of strafwetboek zijn. Bij een milieu- of bouwovertreding zal ook de gemeenteambtenaar ter plaatse komen.
    Voorbeelden: onterecht rooien van bomen of hagen, al dan niet opzettelijke beschadigingen, geluidsoverlast, verbaal geweld,…
  • Werd er geen strafbaar feit gepleegd, dan zal de wijkinspecteur samen met alle partijen werken naar een compromis. Lukt dit niet, dan kan men naar de vrederechter stappen.
    Voorbeelden: kraaiende haan, blaffende hond, rommel in gemeenschappelijke ruimte,…

Ken je de wijkinspecteur in je buurt? Hij of zij is je eerste aanspreekpunt bij burenruzies. Zoek hier op wie jouw wijkinspecteur is!

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 321 36 00.