Mag je afval verbranden?

Tuinafval mag vanaf onder geen enkele omstandigheid worden verbrand in open lucht. De bepalingen zijn opgenomen in het Vlarem (6.11 in titel II). In ditzelfde hoofstuk zijn ook enkele bijkomende voorwaarden (o.a. meldingsplicht) opgenomen omtrent het verbranden in open lucht. De afstandsregels uit art. 89 van het Veldwetboek blijven onverminderd van kracht.

Uitzonderingen

  • Wanneer nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment.
  • In natuurgebieden, als beheersmaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel.
  • Plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel.
  • Droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur, en van onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen.
  • Droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van een BBQ-toestel of voor het gebruik van een sfeerverwarming.
  • Dierlijk afval, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 321 76 60.