Laatste nieuws

Onthaal op afspraak

In ons huidig Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 hebben wij als prioriteit binnen onze werking een (nog) kwalitatievere dienstverlening vooropgesteld door onder meer gebruik te maken van nieuwe technieken.

Door de Coronacrisis die eind maart is ontstaan, vormen de soms lange wachtrijen aan ons onthaal een extra risico op besmetting. Om die reden gaan wij de geplande kwaliteitsverbetering van ons onthaal versnellen.

Vanaf 3 november starten wij met een afsprakensysteem om een betere en efficiëntere dienstverlening te kunnen aanbieden. Het systeem werkt met een online-bookingtool waarmee de inwoners zelf een afspraak kunnen vastleggen op een moment dat hen het best uitkomt.