Laatste nieuws

Politiewagen & 2 agenten die voorbijrijdende vrachtwagen observeren.

Het Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone Ronse is het beleidsplan waarin de werking en de prioriteiten vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de Zonale Veiligheidsraad.

De Zonale Veiligheidsraad is bevoegd voor het voorbereiden, het opvolgen en het evalueren van het Zonaal Veiligheidsplan, hierbij geholpen door de korpschef en zijn beleidsmedewerkers. De Zonale Veiligheidsraad is een overlegorgaan dat samengesteld is uit de Burgemeester, de Procureur des Konings, de Korpschef, de bestuurlijke Directeur-coördinator van de federale politie, de gerechtelijke Directeur van de federale politie en de preventieambtenaar van de stad Ronse.