Verkeersveiligheid

Ook al daalde het aantal letselongevallen in Ronse de voorbije 4 jaren met ongeveer 10%, toch blijft onze politiezone op de tweede plaats in het arrondissement wanneer het aantal ongevallen wordt berekend volgens het aantal kilometers wegdek.

Verkeersveiligheid neemt nog altijd een belangrijke plaats in onder de bezorgdheden van de bevolking. Zowel het Nationaal Veiligheidsplan als het parket van Oudenaarde beschouwen verkeersonveiligheid als prioritair aan te pakken problematiek.