Nieuws

Naar aanleiding van de Corona-epidemie zal vanaf 26/03/2020 het onthaal in de politiezone anders georganiseerd worden. Om onnodig wachten te vermijden in het onthaallokaal zal je vanaf nu een afspraak kunnen maken om aangifte te doen. Je zal in bepaalde gevallen ook een aangifte kunnen doen per e-mail.

Hoe kan je een afspraak bekomen?

Tussen 08u en 17u kan u telefonisch (055/337033) een afspraak bekomen. Een onthaalmedewerker zal in overleg een datum en tijdstip vastleggen. De afspraak kan vastgelegd worden 7/7 en dit tussen 08u en 20u.

Voor aangiftes van eenvoudige feiten kan u tijdelijk – in het kader van de corona-crisis, ook per e-mail een aangifte doen. Dit kan voor bijvoorbeeld eenvoudige diefstallen, verlies van voorwerpen, … . Klik hier om een aangifteformulier te downloaden. Cliquez ici pour une version Français du document.

Indien u niet weet of u een aangifte op afspraak dan wel via mail kunt doen, contacteer tijdens de kantooruren ons onthaal (055/337033).

Voor sommige feiten dient u verhoord te worden of een attest te ontvangen. Deze feiten kunnen niet per mail behandeld worden, hiervoor dient u sowieso een afspraak te maken. Het gaat hier om feiten als het verlies of diefstal van identiteitsdocumenten, rijbewijs of boorddocumenten van een voertuig, … .

Indien u zich aanbiedt op het onthaal zonder afspraak zal u gevraagd worden om eerst een afspraak te maken of een aangifte per mail te doen.

Indien u urgente politiehulp nodig heeft, kan u uiteraard nog steeds 24/24 en 7/7 terecht bij het noodnummer 101. In dat geval komt een politieploeg ter plaatse, hiervoor hoeft u uiteraard geen afspraak te maken.

Politiewagen & 2 agenten die voorbijrijdende vrachtwagen observeren.

Het Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone Ronse is het beleidsplan waarin de werking en de prioriteiten vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de Zonale Veiligheidsraad.

De Zonale Veiligheidsraad is bevoegd voor het voorbereiden, het opvolgen en het evalueren van het Zonaal Veiligheidsplan, hierbij geholpen door de korpschef en zijn beleidsmedewerkers. De Zonale Veiligheidsraad is een overlegorgaan dat samengesteld is uit de Burgemeester, de Procureur des Konings, de Korpschef, de bestuurlijke Directeur-coördinator van de federale politie, de gerechtelijke Directeur van de federale politie en de preventieambtenaar van de stad Ronse.

Een politieman of -vrouw op dienst moet zich altijd kunnen identificeren, zowel in uniform als in burger.
Dit doet hij of zij aan de hand van de legitimatiekaart. Je hebt het recht te vragen deze kaart te tonen, ook als iemand zich in uniform aanbiedt.
Bij een tussenkomst in burger moet de politieambtenaar de interventieband dragen op de mouw.

AMPR Camera

De voorbije maanden werden op de invalswegen van Ronse ANPR-camera’s geplaatst.

ANPR-camera's (Automatic Number Plate Recognition) zijn camera’s die een foto nemen van elk voorbij rijdend voertuig en automatisch de nummerplaten vergelijken met deze van op te sporen voertuigen of voertuigen die geen geldig keuringsbewijs of verzekering meer bezitten.