Lokaal Informatie Kruispunt

Deze dienst verzorgt een interne en externe dienstverlening op diverse vlakken. Samengevat kan men stellen dat het lokaal informatie kruispunt instaat voor:

  • de registratie en verwerking van inkomende gerechtelijke opdrachten en opdrachten verkeerszaken, uitgaande van de parketten of arbeidsauditoriaten.
  • de verdeling van deze stukken over de verschillende belanghebbende diensten van de politiezone, om er de gevraagde opdrachten te laten uitvoeren
  • dit alles wordt geregistreerd in het ISLP-systeem (specifiek computersysteem voor de lokale politie), zodoende te allen tijde kan worden nagegaan waar een bepaald dossier zich bevindt en wat de stand van uitvoering ervan is.
  • het terug verzenden van de uitgevoerde opdrachten (opgestelde processen-verbaal) aan de bevoegde instanties (arbeidsauditeur, GAS-ambtenaar, parketmagistraat, ...)

“De dienst staat onze leiding van consulent Griet Avet. Naast teamchef van het LIK, is mevr. Avet ook data Protection Officer van de politiezone. Zij is belast met de privacy wetgeving alsook informatiebeveiliging en dit toe te passen in het belang van de burgers en de werknemers van politiezone Ronse. 

Voor de dagelijkse werking van het operationeel secretariaat staan 4 Burgerpersoneelsleden garant.