Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan politiezone Ronse er één is. Onze zone is een ééngemeentezone, dit wil zeggen dat wij enkel instaan voor het grondgebied van de stad Ronse.

 

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Patrick BOEL. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Ignace MICHAUX.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer

Voor gespecialiseerde ondersteuning kunnen wij rekenen op de Federale Politie. Bij grote evenementen kan er ook een beroep gedaan worden op andere politiezones.

Onder deze rubriek vind je onder andere ons organogram en, onze missie, visie en waarden. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen.