Interventie

Interventie/onthaal is het grootste onderdeel van de "Dienst Operationeel beheer": 7 Hoofdinspecteurs en 28 Inspecteurs maken er deel van uit.

Er zijn continu 2 ploegen van 2 Inspecteurs van dienst. Hun taak is zowel proactief als reactief:

  • zij patrouilleren ter voorkoming van inbreuken en misdrijven en houden toezicht op plaatsen waar een grote volkstoeloop is of waar er gevaar is voor de openbare orde, veiligheid of rust.
  • zij stellen inbreuken en misdrijven vast. Zij beantwoorden elke dringende oproep van de burger en proberen deze laatste te helpen op passende wijze en binnen een zo kort mogelijke tijd. Per jaar worden meer dan 10.000 meldingen geregistreerd.

Ieder lid van de dienst interventie werkt buiten zijn interventieshiften in een domein van zijn keuze:

  • Jeugd en Gezin
  • Verkeer
  • Wijk
  • Milieu/ Ruimtelijke ordening/ sluikstorten/ dierenwelzijn
  • Logistiek
  • Onthaal
  • Kantschriften
  • Hondengeleider

De leden van interventie verplaatsen zich te voet, met de fiets, met de moto of de combi.

Verschillende leden van interventie maken deel uit van de HYCAP (gehypothekeerde capaciteit): zij leveren bijstand aan andere politiezones voor opdrachten van openbare orde. (voetbalwedstrijden, betogingen enz.) Zij worden daartoe speciaal opgeleid en getraind.