Zonaal veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan in een vierjaarlijks plan waarin het beleid en de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de zonale Veiligheidsraad waarin naast de korpschef, ook de Burgemeester, de Procureur des Konings, de Directeur van de Federale Gerechtelijke Politie en de Directeur van de Coördinatie- en Steundienst van de federale Politie in zetelen.

Zonaal veiligheidsplan 2014-2017

Zonaal veiligheidsplan 2020-2025