Functioneel beheer

Werking

Het functioneel beheer staat in voor de politionele informatieverwerking in het korps.

Deze informatie - zich situerend op 3 domeinen: gerechtelijk politie, verkeer en bestuurlijke politie - moet verzameld, geanalyseerd, geëxploiteerd en opgevolgd worden.

Daarbij hoort ook de organisatie, controle en opvolging van de paperflow. Er wordt vooral gelet op de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de politionele informatie.

Enkele van onze kerntaken

De dienst functioneel beheer zorgt onder meer voor:

  • De dringende signalering/afsignalering van personen, voertuigen en voorwerpen zowel nationaal, Schengen als internationaal
  • De te nemen maatregelen ten aanzien van personen, voertuigen en voorwerpen
  • De technische vertaling van de inhoud van de processen-verbaal / informatierapporten / onderzoeken en de overdracht van de informatie uit deze naar de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)
  • Het nazicht en de overdracht van de data inzake verkeersongevallen naar het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NISS).
  • De creatie en het beheer van de modellen van documenten met behulp van ISLP, rekening houdend met de behoeften van de politiezone
  • Het beheer en opvolging van de goede werking van het informaticasysteem ISLP (Integrated System for Local Police), waarmee alle lokale politiediensten in België werken. Dit in samenwerking met de systeembeheerder.
  • ….

Organisatie

De dagelijkse werking van de dienst functioneel beheer wordt gegarandeerd door Inspecteur Cnudde, ondersteund door consulent informatiebeheer mevrouw Griet Avet (Burgerpersoneel), onder toezicht van Commissaris De Jonghe.