Over ons

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan politiezone Ronse er één is. Onze zone is een ééngemeentezone, dit wil zeggen dat wij enkel instaan voor het grondgebied van de stad Ronse.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Patrick BOEL. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Luc DUPONT.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer

Voor gespecialiseerde ondersteuning kunnen wij rekenen op de Federale Politie. Bij grote evenementen kan er ook een beroep gedaan worden op andere politiezones.

Onder deze rubriek vind je onder andere ons organogram en, onze missie, visie en waarden. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen.

Overzicht van onze diensten

Hier vind je een link naar het volledige politiereglement maar ook twee handige brochures die voor jou samenvatten wat kan en mag in Ronse.

Hier vind je informatie over een aantal van onze projecten zoals MEGA, verkeersveiligheid en overlast.

Hier vind u de jaar -en maandverslagen van de politiezone Ronse

Het zonaal veiligheidsplan in een vierjaarlijks plan waarin het beleid en de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de zonale Veiligheidsraad waarin naast de korpschef, ook de Burgemeester, de Procureur des Konings, de Directeur van de Federale Gerechtelijke Politie en de Directeur van de Coördinatie- en Steundienst van de federale Politie in zetelen.

Zonaal veiligheidsplan 2014-2017

Zonaal veiligheidsplan 2020-2025