M.E.G.A.

Het M.E.G.A.-project is een preventiepakket voor alle klassen van de derde graad van het lager Onderwijs in Ronse (6e leerjaar), zowel de Nederlandstalige als de Franstalige klassen.

M.E.G.A. staat voor "Mijn Eigen Goed Antwoord" en heeft als doel deze leerlingen gezonde keuzes te leren maken inzake risicogedrag, het gebruik van genotsmiddelen en het wil hen ondersteunen in de ontwikkeling van de daarvoor vereiste vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die zeker van pas kunnen komen wanneer deze kinderen de overstap naar het middelbaar zullen maken.

Dit project is gestoeld op het DARE -project uit Amerika, alwaar het jaarlijks 5,5 miljoen leerlingen bereikt. De vroegere Rijkswacht van MEEUWEN -GRUITRODE kon dit project voor het eerst in België volgen. Men zag hierin iets zitten en het werd samen met het CLB herschreven naar Belgische normen.

Dit project omvat tien lesjes die sociale vaardigheden aan kinderen willen bijbrengen. Drie van de tien lessen worden gegeven door de M.E.G.A.-agenten van de PZ Ronse, de andere lessen door de eigen klasleerkracht en door een medewerker van het CLB.

In samenwerking met enkele sponsors wordt elk jaar een afsluiter georganiseerd, bestaande uit een toneelstuk dat aansluit bij de thema's van de M.E.G.A.-lessen, gevolgd door een fruitsapfuif, met als achterliggend doel aantonen aan de kinderen dat plezier maken gerust kan zonder genotsmiddelen.

Daarbij is er ook een info-sessie voor de ouders, met uitleg door Pisad en de Lokale Recherche van de PZ Ronse.

Het M.E.G.A.-project wordt elk jaar de leerkrachten als positief en zeer waardevol geëvalueerd en door de leerlingen op veel enthousiasme onthaald.