Zonaalveiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Het zonaal veiligheidsplan is een meerjarig plan waarin de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de Zonale Veiligheidsraad.

Zonaal Veiligheidsplan, een vaag begrip?

Een Zonaal Veiligheidsplan is een beleidsdocument van een politiezone waarin de korpsprioriteiten staan voor een periode van 6 jaar. Elke politiezone is wettelijk verplicht om een Zonaal Veiligheidsplan op te stellen.

De Zonale Veiligheidsraad is bevoegd voor het voorbereiden, het opvolgen en het evalueren van het Zonaal Veiligheidsplan, hierbij geholpen door de korpschef en zijn beleidsmedewerkers. De Zonale Veiligheidsraad is een overlegorgaan dat samengesteld is uit de burgemeester, de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie.

Ons plan, onze keuze?

Bij het voorbereiden en opstellen van ons Zonaal Veiligheidsplan moeten we rekening houden met andere veiligheidsplannen, zoals het overkoepelend federaal veiligheidsbeleid dat uitgewerkt wordt door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, het Nationaal Veiligheidsplan van de federale politie, het veiligheidsluik uit het bestuurlijk beleidsplan van de burgemeester en het gerechtelijk beleidsplan van de procureur des Konings.

Welke doelstellingen staan er in ons plan?

Ons Zonaal Veiligheidsplan grijpt in de eerste plaats terug naar de missie, visie en waarden van het politiekorps. Daarnaast moeten we de basispolitiezorg en onze dienstverlening aan de bevolking blijven garanderen.

Bijkomend worden de veiligheidsprioriteiten bepaald op basis van:

  • geregistreerde cijfers van criminaliteit en verkeer in onze stad
  • van de verwachtingen en noden van onze overheden en van de bewoners
  • en van de knowhow en expertise van onze eigen politiemensen.

In het ZVP van 2020-2025 zijn een aantal nieuwe prioriteiten opgenomen zoals Cybercrime & cybersecurity, Extremisme, Radicalisme & terrorisme en Intrafamiliaal geweld. 

Daarnaast blijven ook inbraken in gebouwen, aanpak van drugproblematiek en verkeersveiligheid uiteraard ook hoog in onze prioriteitenlijst staan.