Zonaal veiligheidsplan

Een ZVP is een "politieplan" waarin de lokale politie zijn doelstellingen en prioritei-ten voor de komende jaren vooropstelt.

Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Het zonaal veiligheidsplan is een meerjarig plan waarin de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de Zonale Veiligheidsraad.

Zonaal Veiligheidsplan, een vaag begrip?

Een Zonaal Veiligheidsplan is een beleidsdocument van een politiezone waarin de korpsprioriteiten staan voor een periode van 6 jaar. Elke politiezone is wettelijk verplicht om een Zonaal Veiligheidsplan op te stellen.