Zonaal veiligheidsplan

Een ZVP is een "politieplan" waarin de lokale politie zijn doelstellingen en prioritei-ten voor de komende jaren vooropstelt.

Een ZVP is een "politieplan" waarin de lokale politie zijn doelstellingen en prioritei-ten voor de komende jaren vooropstelt.