Zonaal veiligheidsplan

Een ZVP is een "politieplan" waarin de lokale politie zijn doelstellingen en prioriteiten voor de komende jaren vooropstelt.