Politieraad

De Politieraad heeft bevoegdheden die kunnen vergeleken worden met deze van een gemeenteraad, maar slechts op gebied van lokaal politioneel vlak. Deze raad bestaat uit de leden van het Politiecollege en uit 17 gemeenteraadsleden, die op een proportionele wijze binnen de twee gemeenten van de zone verkozen worden. Net als bij het Politiecollege, nemen de korpschef en de politiesecretaris ambtshalve deel aan de zittingen van de politieraad.

De politieraad is o.a.

De Politieraad heeft bevoegdheden die kunnen vergeleken worden met deze van een gemeenteraad, maar slechts op gebied van lokaal politioneel vlak. Deze raad bestaat uit de leden van het Politiecollege en uit 17 gemeenteraadsleden, die op een proportionele wijze binnen de twee gemeenten van de zone verkozen worden. Net als bij het Politiecollege, nemen de korpschef en de politiesecretaris ambtshalve deel aan de zittingen van de politieraad.

De politieraad is o.a. bevoegd voor het goedkeuren van de begroting en de jaarrekeningen, het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, het goedkeuren van het zonale veiligheidsplan, enz.