Enkele resultaten snelheidscontroles

Snelheidslimieten Naleven voor Een Veilige Gemeenschap

Pz Gavers

In de afgelopen periode hebben we op verschillende locaties in onze politiezone verontrustende resultaten waargenomen tijdens snelheidscontroles. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak om aandacht te blijven besteden aan het respecteren van snelheidslimieten op onze wegen.

Op de Kortrijksesteenweg in Harelbeke werden in slechts 1,5 uur tijd 29 snelheidsovertredingen vastgesteld. In Deerlijk, de Harelbekestraat vertoonde gedurende 2,5 uur 59 overtredingen, terwijl de Breestraat in 1,5 uur tijd goed was voor 40 snelheidsovertredingen. Deze cijfers zijn slechts een greep uit de locaties die regelmatig onder toezicht staan.

Snelheidshandhaving blijft een prioriteit en is een integraal onderdeel van ons zonaal veiligheidsplan. Uit de veiligheidsmonitor blijkt tevens dat er toenemende bezorgdheid is over het niet naleven van snelheidsvoorschriften. Deze bezorgdheid delen wij als politie.

Het niet in acht nemen van snelheidslimieten gaat niet alleen in tegen de wet, maar heeft ook directe gevolgen voor de veiligheid van alle weggebruikers en beïnvloedt de algemene tevredenheid binnen onze politiezone.

We roepen iedereen op om bij te dragen aan een veilige verkeersomgeving door bewust te zijn van de snelheid en strikt de geldende voorschriften te volgen. Samen kunnen we de verkeersveiligheid verbeteren en onze politiezone voor iedereen veiliger maken.