Politiezone Gavers gaat over tot de aankoop van een AED

AED _ PZ Gavers

Politiezone Gavers beschikt sinds kort over 2 toestellen AED !

Een automatische externe defibrillator (AED) of hartstarter is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand (circulatiestilstand). Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische schok van een AED het gestoorde hartritme doen stoppen. Dan krijgt het normale hartritme de kans om de controle terug over te nemen. In tegenstelling tot een gewone (manuele) defibrillator werkt een AED automatisch en kan ze daarom ook door niet-getrainde personen gebruikt worden in een noodsituatie.

Er is één toestel te vinden aan ons onthaal.

Onze medewerkers zijn allen opgeleid om een AED te kunnen gebruiken, alsook om EHBO toe te passen.

#samenvoorveiligheid

#ehbo