Sluikstorten

In onze gezamenlijke inzet voor een schone leefomgeving, vragen wij jullie aandacht voor het probleem van sluikstorten in Harelbeke. Ontdek hoe jij kunt bijdragen aan een schonere stad door verdachte situaties eenvoudig te melden via het meldingsfiche op de website van de stad Harelbeke. Samen werken we aan een plek waar we trots op kunnen zijn!

SLuikstort

Om onze stad schoon en aangenaam te houden, is het van groot belang dat we samenwerken tegen sluikstorten. Sluikstorten kan de leefomgeving negatief beïnvloeden en daarom willen wij als Politiezone Gavers een beroep doen op jullie medewerking.

Wanneer je een verdacht geval van sluikstorten opmerkt, moedigen we je aan om dit eenvoudig te melden via het meldingsfiche op de website van de stad Harelbeke. https://www.harelbeke.be/sluikstorten

Door meldingen te ontvangen, kunnen we snel en adequaat optreden om de situatie aan te pakken.

Het is ons gezamenlijke doel om Harelbeke een plek te maken waar we trots op kunnen zijn. Jullie betrokkenheid en hulp zijn van onschatbare waarde om dit te bereiken.

Bron foto: AI

Labels