Verbintenis Bewustwording en Educatie

De Politiezone Gavers heeft een belangrijke stap gezet om de veiligheid van leerlingen, ouders en leerkrachten te vergroten door een formele verbintenis aan te gaan voor Bewustwording en Educatie in lokale scholen. Deze samenwerking zal resulteren in een reeks educatieve activiteiten en workshops om bewustwording te creëren over veiligheidskwesties en preventieve maatregelen.

Topper/Flopper

We hebben als doel om veiligheid een prioriteit te maken in het dagelijkse leven van de gemeenschap. Door samen te werken met scholen willen we een veilige omgeving bevorderen en tegelijkertijd kennis en vaardigheden bijbrengen die de veiligheid ten goede komen. Deze initiatieven zullen gericht zijn op leerlingen, ouders en leerkrachten, en zullen de volgende zes activiteiten omvatten:

Uitlenen van Fietsbehendigheid: Een praktisch programma om fietsvaardigheden en -veiligheid te bevorderen onder leerlingen.

Preventieve Fietscontrole: Het bieden van richtlijnen voor het onderhoud van fietsen en het identificeren van mogelijke veiligheidsproblemen.

Dode Hoek Lessen: Het begrijpen van de gevaren van dode hoeken bij grote voertuigen en hoe deze te vermijden.

Algemene Verkeerseducatie: Workshops en lezingen over verkeersregels en veilig gedrag op de weg.

Bezoek op School: Lokale agenten zullen scholen bezoeken om met leerlingen in gesprek te gaan over veiligheidskwesties en vragen te beantwoorden.

Bezoek aan het Commissariaat: Leerlingen krijgen de kans om het politiecommissariaat te bezoeken, waar ze meer te weten komen over de werking van de politie en hoe ze kunnen bijdragen aan een veilige gemeenschap.

Deze educatieve initiatieven zijn bedoeld om de gemeenschap bewuster te maken van veiligheidsproblemen en om bij te dragen aan het verminderen van ongevallen en incidenten op de weg. We zien uit naar een vruchtbare samenwerking met lokale scholen en de bredere gemeenschap om de veiligheid te bevorderen.

Voor meer informatie over deze educatieve activiteiten en workshops kunt u het formulier invullen door te klikken op deze link.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CGrg98JXnke_peY6bdg1GIKc7z9E0idGi86AHw1bNBZUMUROM1JPUTFXWFVVRENTR0RORTRDRFozWCQlQCN0PWcu

Samen kunnen we bouwen aan een veiligere toekomst voor iedereen.