Verkeersactie zwaar vervoer

Samenwerking PZ Midow/Gavers/Mira Resulteert in Doeltreffende Handhaving van Verkeersregels

De recente samenwerking tussen PZ Midow, PZ Gavers, en PZ Mira  heeft tot resultaten geleid in de handhaving van verkeersregels. In de afgelopen periode zijn verschillende acties ondernomen om de verkeersveiligheid te bevorderen en de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.

Zwaar vervoer

De gezamenlijke inzet heeft geleid tot:

1. Administratieve Inning inzake Afmetingen van het Transport:

  • Het nauwlettend controleren en handhaven van voorschriften met betrekking tot de afmetingen van transporten.

2. Onmiddellijke Inningen voor Diverse Inbreuken:

  • Ongeveer €10.000 aan onmiddellijke inningen voor diverse inbreuken, waaronder rij- en rusttijden, ladingzekering, technische eisen, en tachofraude.

3. Processen-Verbaal van Waarschuwing:

  • Uitgifte van 9 processen-verbaal van waarschuwing met betrekking tot technische eisen, verzekering, en rijbewijzen.

4. Controle op Afvaltransporten:

  • Een grondige controle van afvaltransporten om de naleving van voorschriften te waarborgen.

Deze succesvolle resultaten zijn het gevolg van een goede samenwerking tussen onze politiezones. Het is onze gezamenlijke missie om de openbare veiligheid te waarborgen en het respect voor de verkeersregels te bevorderen.

 Samen zetten we ons in voor een veilige en vlotte verkeerssituatie in onze regio.