Verplicht verlicht! Controles vanaf november op de openbare weg!

Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij deel aan de provinciale campagne rond verkeersveiligheid voor de fietsende schoolgaande jeugd. Dit jaar gaat deze onder de naam "verplicht verlicht" en wordt er dus gefocust op fietsverlichting.

Maar niet allen dat, ook de remmen, reflectoren zijn uiteraard ook belangrijk!
De fietscontroles zijn volop aan de gang in onze scholen (coronaproof uiteraard!).
Daarna volgen vanaf november controles op de openbare weg!Verplicht verlicht

Wanneer je tijdens een controle op de openbare weg niet voldoende verlicht bent en niet voldoet aan de andere technische eisen, dan volgt er een sanctie. Deze sanctie hangt af van je leeftijd, maar kan dus een onmiddellijke inning zijn, een proces-verbaal of een brief aan je ouders om verkeerslessen te volgen.

Dus een warme oproep aan ouders, grootouders, vrienden en vriendinnen om kinderen en jongeren VEILIG de weg op te sturen.Zorg ook dat je eigen fiets in orde is!

#samenvoorveiligheid
#fietscontrole
#fietsverlichting
#verplichtlicht