De resultaten van politiezone Getevallei van de nationale actie “1 dag niet”

Tijdens de week van 19 tot en met 25 oktober vond de nationale actie “1 dag niet” plaats. Het hele korps van politiezone Getevallei deed extra inspanningen om burgers te sensibiliseren en er werd tevens een grote actie georganiseerd om inbrekers te ontmoedigen en tevens de pakkans te verhogen.
De wijkinspecteurs van de politiezone gingen de hele week gericht op pad en voerden een veiligheidsscan uit in hun wijk. Indien ze situaties opmerkten die aanlokkelijk zouden kunnen zijn voor inbrekers,  lieten zij een ‘voetje’ achter in uw brievenbus. Er werden in totaal 269 ‘voetjes’ in de brievenbus gestoken omwille van ‘onveilige’ situaties waar een inbreker handig gebruik van zou kunnen maken.

Op vrijdag 23 oktober werd er een grote actie georganiseerd in samenwerking met de federale diensten alsook met naburige politiezones. Er werd gebruik gemaakt van 1 groot dispositief waar bestuurders gecontroleerd werden.  Daarnaast werden er ook  verschillende mobiele dispositieven geplaatst verspreid over het hele grondgebied om zo mogelijke inbrekers te kunnen vatten. Dit leverde volgende mooie resultaten op:

  • Er werden geen inbraken gepleegd op de nationale dag van ‘1dag niet’ in onze politiezone;
  • Er werden 39 personen gecontroleerd;
  • Er werden 30 voertuigen gecontroleerd;
  • 2 voertuigen werden in beslag genomen omwille van niet-verzekering;
  • 1 voertuig werd in beslag genomen omdat de bestuurder geen rijbewijs had;
  • 4 processen-verbaal werden opgesteld inzake sturen onder invloed van alcohol;
  • 1 proces-verbaal werd opgesteld inzake sturen onder invloed van drugs.

Eén van de prioriteiten in het zonale veiligheidsplan van onze politiezone is het fenomeen van woninginbraken. Als politiedienst worden er op regelmatige tijdstippen preventieve acties gedaan om inbrekers enerzijds te ontmoedigen en anderzijds de pakkans van mogelijke daders te verhogen. Er zijn regelmatig acties op het terrein, verspreid over het hele jaar en rekening houdend met de evolutie van het fenomeen.

Politiezone Getevallei heeft ook een gespecialiseerd team dat actief werkt op het fenomeen van woninginbraken. Dit team volgt de inbraken op en bekijkt zorgvuldig alle pistes die mogelijks kunnen gebruikt worden om een inbraak te onderzoeken. Daarnaast is er een heel goede samenwerking tussen de politie en de buurtpreventienetwerken.

Sinds de coronacrisis wordt er veel meer aan telewerk gedaan en is men over het algemeen vaker thuis. Een inbraak kan echter ook plaatsvinden tijdens een heel korte afwezigheid van de bewoner. De donkere dagen en het winteruur zijn voor inbrekers handig aangezien zij van de duisternis gebruik maken om te zien of er iemand aanwezig is in de woning. We willen dan ook vragen aan iedereen om extra alert te zijn en ook te zorgen voor een goed beveiligde woonst.

Alle burgers zijn onze extra ogen en oren op het terrein en we vragen dan ook aan elke burger om verdachte situaties steeds onmiddellijk te melden aan onze politiedienst via het nummer 101. De tips die we hieruit verkrijgen, alsook de informatie uit de samenwerking met de buurtpreventienetwerken, zijn al vaak heel erg nuttig gebleken en hebben reeds geleid tot verschillende doorbraken in dossiers.

Samen kunnen we inbraken voorkomen! Doe jij ook mee?!
#SamenMetRespect!