Paardenprocessie Hakendover

Hakendover wordt op Paasmaandag 22 april het toneel van de jaarlijkse processie met paardengalop. Het zomerweer zal er naar alle waarschijnlijkheid voor zorgen dat er tienduizenden bezoekers zullen aanwezig zijn.
Voor het vlotte en veilige verloop van de dag vragen wij met klem dat alle bezoekers het parkeerverbod respecteren en gevolg geven aan de aanwijzingen van politiemensen, stewards en seingevers.

Wij wensen iedereen ook hier een fantastische en bovenal veilige dag toe.