Roefelaars worden politie-inspecteur

Op zaterdag 29 juni organiseerde de jeugddienst van de stad Landen opnieuw een grote Roefeldag. Kinderen tussen 3 en 12 jaar konden zich een namiddag lang inleven in een groot aantal diverse beroepstakken. Politiezone Getevallei werkte hier uiteraard met veel plezier aan mee!

Een zeventigtal kinderen bezochten de politiezone Getevallei in Landen waar ze heel even politie-inspecteur konden zijn. Zij kregen uitleg over het beroep en de taak van de politie en tevens een rondleiding in het nieuwe gebouw. Ook het voertuigenpark kwam aan de beurt. De Roefelaars dienden tevens een aantal opdrachten uit te voeren.

Als kers op de taart verschanste er zich een ware “boef” in het gebouw. De jonge rechercheurs moesten de “boef” opsporen en in de cel stoppen. Gelukkig bleek het opgezet spel te zijn en was de dief een medewerker. Na een hete en bewogen namiddag keerden de kinderen vermoeid maar tevreden naar huis.