Sociaal project met Broeders Alexianen

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen werd er door de nieuwe politiezone Getevallei een sociaal project uitgewerkt om zo de verbinding met burgers en partners te vergroten. Samen met de kunstgroep Kunst & Co van de Broeders Alexianen werden de nieuwe waarden van onze politiezone visueel uitgewerkt.

Op deze manier kwam er een zinvol project tot stand waarbij de focus werd gelegd om kwetsbare groepen in de samenleving zoveel mogelijk te betrekken bij onze politiezone en wordt de kerngedachte van verbinding en nabijheidspolitie des te meer uitgedragen naar de samenleving. #SamenMetRespect

Op donderdag 20 februari om 15 uur wordt het resultaat van deze samenwerking tentoongesteld in het politiekantoor te Landen en graag willen wij u dan ook van harte uitnodigen op dit evenement.