Versoepelingen voor activiteiten met roofvogels.

Om de verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan was er sinds 15/11/2020 een ophokverplichting van kracht voor alle gehouden vogels en pluimvee.Het FAVV voert echter vanaf 20/02/2021 volgende versoepelingen in op het vlak van de ophokverplichting voor roofvogels.

 • het opleiden/trainen van roofvogels;
 • het geven van demonstraties;
 • het gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild;
 • het gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren.

Belangrijke randvoorwaarden:

 • De problematiek rond vogelgriep en in het bijzonder de epidemiologische toestand bij wilde vogels blijft stabiel of evolueert in gunstige zin.
 • Het gebruik van roofvogels voor buitenactiviteiten is niet toegelaten in de zogenaamde gevoelige natuurgebieden. Dit zijn waterrijke gebieden waar veel watervogels verblijven en het risico op besmette vogels groot is. De ligging van deze zones is terug te vinden via de onderstaande link naar de website van het FAVV. De kaart op deze webpagina is inzoombaar tot op straatniveau.
  www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden/.
 • Het gebruik van roofvogels voor de jacht op wilde vogels is niet toegestaan.
 • De roofvogelhouder, die gebruik maakt van de derogaties, hanteert de volgende voorzorgen:
  • Het blijft verplicht om alle roofvogels binnen of onder netten te voederen en te drenken.
  • Roofvogels, die gebruikt zijn bij buitenactiviteiten, worden waar mogelijk een week apart gehuisvest om een eventuele besmetting niet over te dragen naar de andere gehouden vogels.
 • Een houder, die eveneens pluimvee of andere vogels houdt:
  • Past de verbodsbepalingen rond vogelgriep onverminderd toe voor alle pluimvee en andere vogels die hij houdt. Deze moeten m.a.w. opgehokt blijven of met netten afgeschermd worden om het risico op besmetting door wilde vogels minimaal te houden; zij moeten eveneens afgeschermd of binnen worden gevoederd en gedrenkt.
  • Past de nodige bioveiligheidsmaatregelen toe om versleping van ziekte tussen de roofvogels, die gebruikt worden bij buitenactiviteiten, en andere gehouden vogels en pluimvee te voorkomen. Dit betekent minimaal dat apart schoeisel wordt gebruikt voor de ruimten waar deze roofvogels gehouden worden en de plaatsen waar andere vogels gehouden worden, en dat de handen worden gewassen en ontsmet na elke activiteit in één van de hokken.