Aspirant-beveiligingsagent Selm is 10.000ste deelnemer aan opleiding in Kazerne Dossin

14 aspirant-beveiligingsagenten van de Nationale Politieacademie van Gent volgen vandaag de opleiding ‘Holocaust, Politie en Mensenrechten’ in Kazerne Dossin in Mechelen. Onder hen de 20-jarige Selm uit Oudenaarde. Selm kwam mooi op tijd toe om 8u30, en is daarmee de 10.000ste deelnemer sinds de start van de opleiding in 2014. “Ik weet nog niet wat ik precies van de opleiding moet verwachten, maar het lijkt me wel belangrijk om het over deze thema’s te hebben. In onze job zullen we immers een grote verantwoordelijkheid hebben”.

In het kader van hun opleiding tot beveiligingsagent krijgen de aspiranten van de Nationale Politieacademie vandaag een rondleiding in het museum en het memoriaal van Kazerne Dossin, gevolgd door een workshop rond mensenrechten en ethische dilemma’s. Ze gaan aan de slag met concrete casussen uit het verleden én het hedendaagse politiewerk.

Gelukkig gaan de morele dilemma’s van vandaag niet meer over het meewerken aan een genocide, zoals wel het geval was voor heel wat politieagenten tijdens de Nazi-bezetting. Toch kunnen we uit dat donkere verleden wel lessen trekken om te leren omgaan met hedendaagse ethische dilemma’s. Hoe reageer je als een collega over de schreef gaat? Als een leidinggevende een bevel geeft dat niet strookt met je eigen normen en waarden, of zelfs met het wettelijk kader? Kan je daar tegenin gaan, en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Bijna 1 op 5 politieambtenaren volgde opleiding al

De opleiding ‘Holocaust, Politie en Mensenrechten’ in Kazerne Dossin staat open voor alle leden van de Geïntegreerde Politie – Nederlandstalig en Franstalig, Federale en Lokale Politie, operationele en burgerpersoneelsleden. Voor de meeste aspiranten - zoals Selm - zit de opleidingsdag ingebed in hun basisopleiding, maar ook wie al langer bij de politie aan het werk is kan zich vrij inschrijven.

Dominique Van Ryckeghem, directrice-generaal van het Middelenbeheer en de Informatie bij de Federale Politie, onderstreept het belang van de opleiding: “Als politievrouw of -man krijg je een bijzonder mandaat: het verzekeren van de openbare rust, veiligheid en gezondheid. Daaronder valt het legitiem gebruik van geweld. Het is voor alle burgers en voor de meer dan 51.000 medewerkers bij de Geïntegreerde Politie van zeer groot belang dat politiemensen daarbij het grootst mogelijke respect hebben voor mensenrechten. In Kazerne Dossin trekken ze lessen uit het verleden; uit radicalisering, groepsgeweld, uitsluiting en polarisatie. Ze leren een kritische blik houden op het eigen handelen in de toekomst. Het is fantastisch dat we op zes jaar tijd al bijna een vijfde van al onze medewerkers hebben kunnen opleiden.”

Dominique Van Ryckeghem

Mensenrechten staan centraal

De opleiding ontstond in 2014 uit een samenwerking tussen Kazerne Dossin, de Federale en Lokale Politie en het Gelijkekansencentrum Unia. Unia-directeur Els Keytsman aan het woord: “Door de expertise van Unia drukken we al jaren een stempel op de opleidingen waarin de politie onder meer aandacht besteedt aan het tegengaan van mogelijke discriminatie. We merken dat politieambtenaren er veel van opsteken. Dat komt omdat de politie zélf haar collega’s bewust maakt van hoe belangrijk het is om voor jezelf te denken. Unia is tevreden dat het meewerkt aan deze vernieuwende opleiding waarin mensenrechten centraal staan. Het succes wordt geïllustreerd door de bloemen voor de 10.000ste deelnemer. Op naar nummer 20.000!”

De deelnemers worden tijdens het museumbezoek en de workshop aan het denken gezet over universele mechanismen als macht, gedeelde verantwoordelijkheid, zwijgcultuur en groepsdruk. Wie weet hoe deze mechanismen een groep kunnen doen afglijden naar collectief geweld, is er beter tegen bestand en kan ook weerstand bieden. Net dat maakt de opleiding zo belangrijk in een politiecontext: samen met collega’s leren de deelnemers het belang van het respecteren en doen naleven van mensenrechten in het politiewerk.

"We worden goed op de job voorbereid"

“Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de politiewereld. Dat je ten dienste staat van de burger en instaat voor de veiligheid, dat motiveert mij. Ik kom uit de horeca, eigenlijk is dit gewoon een andere manier om de burger te dienen,” lacht Selm. “Of de verantwoordelijkheid tegenover de burger me afschrikt? Nee, dat vind ik net interessant. En we worden er goed op voorbereid. We hebben nu al vier maanden opleiding achter de rug. Dankzij opleidingsdagen als deze heb ik steeds meer het gevoel klaar te zijn voor de job.”

Kazerne Dossin