Campagne voor wederzijds respect van start!

De publicatie van de brochure Ken je veiligheidsberoepen is de eerste actie van de campagne Wederzijds respect.

Campagne voor wederzijds respect van start!

Drijfveer achter deze campagnes is het bevorderen van de relatie tussen burger en veiligheidsberoepen. Want onbekend maakt onbemind. Wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer.

Uit gesprekken met het  middenveld is gebleken dat de burger niet steeds bekend is met de taken en opdrachten van de verschillende veiligheidsberoepen, wat tot misverstanden kan leiden.

Daarom hebben we ervoor gekozen om als eerste stap de verschillende veiligheidsberoepen toe te lichten. Wie is wie? Wat doet een politieagent, gemeenschapswacht of private bewakingsagent nu eigenlijk? Voor wat kan ik bij hem/haar terecht? Waar moet ik een klacht indienen als ik onheus behandeld ben?

Met de campagne Wederzijds respect willen de initiatiefnemers – de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Veiligheid en preventie), de Federale Politie, de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de Sociale dienst van de politie (SSD vzw) en de Algemene Directie Civiele Veiligheid – een positief, verbindend verhaal brengen met als bouwstenen wederzijds respect, onderlinge kennismaking, open dialoog en vertrouwen.

Download de brochure Ken je veiligheidsberoepen op www.besafe.be