Conflict Resolution Day: onderhandeling als eerste reflex in crisissituaties

Deze donderdag 15 oktober is wereldwijd ‘Conflict Resolution Day’, een dag om stil te staan bij en te werken rond conflictoplossing en conflictvermijding. In dat kader zetten wij vandaag het werk van enkele bijzondere collega’s in de schijnwerpers: de onderhandelaars van de Speciale Eenheden (DSU). Vanuit de coulissen van de meest delicate interventies gaan zij de conversatie aan met de dader(s). Zo de-escaleren zij geladen situaties en zorgen ze meer dan eens voor een goede afloop in crisissituaties. 

De onderhandelaars maken deel uit van de observatie-eenheid van de Speciale Eenheden, en dat al zo’n dertig jaar. Wanneer de Speciale Eenheden geconfronteerd worden met crisissituaties zoals een verschansing (‘Fort Chabrol’), gijzeling, ontvoering of zelfmoorddreiging, wordt een onderhandeling bijna altijd als eerste middel ingezet. Heel zelden wordt hier uit tactische overwegingen van afgeweken. 

Communicatie als opstap naar goede afloop 

Ongeveer 30% van de crisissituaties kon de laatste twee jaren opgelost worden enkel en alleen door onderhandelingen. In de overige 70% kwam de interventie-eenheid van de Speciale Eenheden tussen. Ofwel omdat onderhandelen onmogelijk bleek, ofwel werd de interventie juist gefaciliteerd door de onderhandelingen. De soms urenlange onderhandelingen leveren immers vaak waardevolle informatie op. De ervaring leert bovendien dat eens de communicatie met de dader effectief gestart is, de kans op een slechte afloop van de crisissituatie aanzienlijk verkleint. 

Conflict Resolution Day

Het aantal onderhandelingen dat de dienst uitvoert varieert: jaarlijks worden de onderhandelaars gewoonlijk tussen de 25 en 45 keer ingezet. In het merendeel van deze crisissituaties gaat het om een zogenaamd ‘Fort Chabrol’ waarbij een gewapend persoon zich verschanst zonder slachtoffer. De dienst verzorgt 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 een permanentierol, waardoor de onderhandelaars zeer snel kunnen worden ingezet. 

Opleiding en uitwisseling met eerstelijnsdiensten

Regelmatig geven de onderhandelaars van de Speciale Eenheden ook een korte opleiding onderhandelen aan collega’s van de Lokale Politie. Door deze informatie-uitwisseling wordt een waardevolle link gelegd tussen de eerstelijnsdiensten – de Lokale Politie is vaak als eerste aanwezig bij een crisissituatie – en DSU. Op die manier kan belangrijke tijd gewonnen worden in het opstarten van de onderhandelingen en vergroot alweer de kans op een goede afloop.