Dag van de Geïntegreerde Politie : tussen traditie en innovatie

Op 7 december 2023 vond de Dag van de Geïntegreerde Politie tussen traditie en innovatie #fier plaats. Sinds 2018 herdenkt de GPI op deze dag de personeelsleden die het leven lieten tijdens en door de dienst, sinds de effectieve inwerkingtreding van de politiehervorming op 1 januari 2001.

Dag van de geïntegreerde politie

Op twee locaties in onze hoofdstad, maar ook elders in het land, stonden verschillende initiatieven op het programma die traditie en innovatie combineerden, met beroepsfierheid en dialoog met de burger als groot centraal thema. Zowel burgers, collega’s als partners konden deze speciale dag best wel smaken. 

Beroepsfierheid 

Om in overeenstemming te zijn met de waarden van de Geïntegreerde Politie en om de nadruk te leggen op aantrekkelijkheid en digitalisering, had de GPI-werkgroep 'Beroepsfierheid’ zich tot doel gesteld om van de Dag van de Geïntegreerde Politie een dag van beroepsfierheid te maken die traditie en innovatie combineert. Een betere communicatie en relatie met de burger draagt bij tot die beroepsfierheid, vandaar dat ook Jan met de pet op 7 december een aantal activiteiten kon bijwonen. 

"Authentiek en toegankelijk zijn en de menselijke kant naast de functie belichten, dat is waar het om draait op deze dag van de Geïntegreerde Politie.” 

Om de 25ste verjaardag van de Geïntegreerde Politie te vieren - de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde Politiedienst, gestructureerd op twee niveaus - werd rond vier hoofdthema's gewerkt. We hebben elk thema met de daaraan gekoppelde initiatieven voor jou samengevat. 

(1) Partnerschappen en burgerparticipatie 

Na de officiële opening door de commissaris-generaal van de Federale Politie en de korpschef van de Lokale Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene, konden partners en collega's van de GPI in het stadhuis van Brussel tussen 9.30 en 12.30 uur deelnemen aan een interactieve rondleiding. Aan de hand van voorbeelden van partnerschappen kon worden kennisgemaakt met goede praktijken naar dienstverlening toe.  
Een gemeenschappelijke stand van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg, de Speciale Eenheden van de Federale Politie en Defensie liet  bezoekers met een VR-bril even naar de virtuele wereld afreizen. In hun XR Lab kon je je in een virtuele maar realiteitsgetrouwe omgeving bewegen. Er stonden ook twee geïntegreerde stands opgesteld: een stand die de pas ontworpen avatar van de GPI voorstelde en een rekruteringsstand. Hier kon het publiek kennismaken met een aantal partners van de Federale Politie, zoals Belgian Cycling en Judo Belgium, die dezelfde waarden en belangen uitdragen als de politie.  

Verschillende zones van de Lokale Politie, van over heel het land, waren vertegenwoordigd. Zij toonden in hun mooi aangeklede stands de goede praktijken in hun politiezone. 

Het directiecomité van de Federale Politie, de Vaste Commissie van de Lokale Politie en verschillende korpschefs waren eveneens aanwezig. 

Naast een aantal andere partners van de GPI – zoals Brussel Preventie & Veiligheid – tekenden ook verschillende ambassadeurs present: één van de Federale Politie, hoofdinspecteur Dimitri Goncalves Gonzalez van de Directie beveiliging (DAB), en twee van de Lokale Politie: ‘fietsflik’ David Stevens (politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene) en inspecteur Sami Martin (politiezone Brussel West). In de Trouwzaal kon het publiek met hen kennismaken en wie daar zin in had, kon een selfie maken. 

Op de Grote Markt, vóór het stadhuis, stond een voertuig (technopreventie) van de politiezone PolBruno opgesteld en kon een VW Transporter van het droneteam van het Interventiekorps (CIK) van de Federale Politie worden bewonderd. Het team liet een drone opstijgen, door de zalen van het stadhuis vliegen en weer veilig landen. 

Een dikke merci aan de Stad Brussel om dit evenement mogelijk te maken! 

(2) Traditie en innovatie 

Eveneens in het stadhuis van Brussel, in de Militiezaal, vond in de namiddag de overhandiging plaats van een nieuw politie-uniform aan Manneken-Pis. Het is de allereerste keer dat dit kleine ventje een GPI-uniform aangemeten krijgt. Dit speciale pak werd via upcycling ontworpen in een sociale werkplaats. 

Na het openingswoord van Marc Guebel, voorzitter van de Orde der Vrienden van Manneken-Pis, volgde een toespraak van de burgemeester van Brussel, Philippe Close, een speech van de commissaris-generaal a.i. van de Federale Politie, Eric Snoeck, en van de korpschef van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, Michel Goovaerts. De sfeer was zeer gemoedelijk op dit ‘feest van de GPI’. 
Na de toespraken was het de minister van Binnenlandse Zaken die het 1139e kostuum aan de stad Brussel schonk. Nadat de autoriteiten de nodige handtekeningen in het Gulden Boek hadden gezet, werd het officiële gedeelte in het stadhuis afgesloten met een drankje en werd koers gezet naar Manneken-Pis om er zijn kostuum publiekelijk bekend te maken. Onderweg werd het gezelschap muzikaal begeleid door Pandore, de Koninklijke Muziekmaatschappij van de Federale Politie. Heel wat toeristen konden het nieuwe uniform van onze ‘ket’ ontdekken … en net op tijd weg springen voor zijn ‘straal’ … 

(3) Herdenking 

In de namiddag vond in het Polis Center in Brussel een herdenkingsmoment plaats voor alle collega’s van de Geïntegreerde Politie die tijdens en door de uitoefening van hun ambt overleden zijn, sinds de inwerkingtreding van de politiehervorming in 2001. Aan de Wall of Memory kwamen familieleden en (een delegatie van) collega’s samen om stil te staan bij al deze 31 vrouwen en mannen. Ook heel wat autoriteiten en vips namen aan de plechtigheid deel. Er waren verschillende toespraken (van de minister van Binnenlandse Zaken, van de minister van Justitie, de commissaris-generaal a.i. van de Federale Politie en de korpschef van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene) en bij de gedenkplaat buiten werden bloemen neergelegd. 

(4) Dialoog burgers-politie  

Eveneens in het Polis Center werd ’s avonds de film ‘Poulet Frites’ afgespeeld, waarna een filmdebat volgde tussen collega’s van de politie en het grote publiek. Het debat werd ingeleid door de DGJ a.i. en door de korpschef van de politiezone Polbruno. Het volgende panel van sprekers maakte een constructieve dialoog en uitwisseling mogelijk: hoofdcommissaris Jean-Michel Le Moine van de FGP Brussel, hoofdcommissaris Delphine Schelpe van de Lokale Politie Zuid, hoofdinspecteur Dimitri Goncalves Gonzalez van de Directie beveiliging (DAB) van de Federale Politie en aspirant-commissaris Jurgen Willems van de Lokale Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene. De ongeveer 40 aanwezigen gingen rond 22.30 uur tevreden naar huis. 

Hartelijk dank aan iedereen die deze prachtige dag organiseerde: de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de Directie van de communicatie, de Algemene directie gerechtelijke politie en de Lokale Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene. Eveneens een dikke merci aan alle deelnemende en ondersteunende directies, waaronder de Directie van de logistiek.