De Geïntegreerde Politie, al 20 jaar aan uw zijde

20 jaar. De hervorming van de politiediensten nam op 1 januari 2001 concrete vorm aan voor de Federale Politie. Sindsdien hebben de lokale politiezones en de Federale Politie geleerd om samen te werken als een echte Geïntegreerde Politie. Onze kalender komt terug op de verschillende functionaliteiten van onze organisaties. Een gelegenheid om mooie archiefb eelden te ontdekken...

Wijkwerking: de basis

Nabijheid en zichtbaarheid. Dat zijn de kernwoorden van de wijkwerking. De politieagenten staan ter beschikking van de bevolking en zijn gelijkmatig verdeeld over het grondgebied van de politiezones. Voor bepaalde nabijheidsopdrachten krijgen ze steun van de Federale Politie, bijvoorbeeld van de politie te paard. De eerstelijnsentiteiten van de Federale Politie voeren ook nabijheidsopdrachten uit op hun prioritaire actieterrein, zoals de Federale Wegpolitie op snelwegparkings.

Janvier 2021

 

Dicht bij de slachtoffers

Iedere politieagent krijgt een basisopleiding in slachtofferhulp. Indien nodig beschikt onze organisatie ook over gespecialiseerde diensten en personeelsleden die specifiek opgeleid zijn voor extreme situaties. Met de knuffelbeeracties bieden de Federale Politie en de Lokale Politie een beetje troost aan jonge slachtoffers of getuigen van ongevallen.

Février 2021