De politie vraagt uw mening

Bijna 500 000 mensen zullen de Veiligheidsmonitor ontvangen

Vandaag lanceert de Federale Politie in samenwerking met de lokale politiezones, FOD Binnenlandse Zaken en lokale overheden, een veiligheidsbevraging op nationaal niveau. Het is geleden van 2008 dat deze bevraging nog op zo een grote schaal gebeurde. Bijna 500 000 personen van 15 jaar en ouder zullen vanaf morgen een brief in de bus krijgen waarin bijvoorbeeld wordt gevraagd om hun buurt te scoren op vlak van veiligheid, hoe (on)veilig zij zich voelen en hoe zij de werking van de politie ervaren. De vragenlijsten worden gespreid verstuurd tot half april.
 

De Federale Politie stelde, samen met verschillende partners, deze nationale vragenlijst op. 164 politiezones voegden daar nog een luik aan toe dat specifiek gaat over de lokale omgeving. De bedoeling van de enquête is om de ervaring van de bevolking te kennen in verband met veiligheid en politie, zodat het veiligheidsbeleid zo goed mogelijk kan beantwoorden aan datgene wat er leeft. De Federale Politie rekent daarom op een maximale deelname aan deze vragenlijst: hoe meer personen er deelnemen, hoe betrouwbaarder de informatie is om mee aan de slag te gaan. De resultaten van deze Veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.

Waarom zou ik de Veiligheidsmonitor invullen?

1.    Het is heel eenvoudig

De enquête invullen kan zowel op papier als online (via een speciale toegangscode) en duurt niet lang, gemiddeld 15 minuten.

2.    Het is volledig anoniem

Iedereen die een brief ontvangt werd op volledig toevallige wijze geselecteerd. De anonimiteit van de antwoorden wordt zowel online als op papier gegarandeerd. Wanneer u ervoor kiest om de vragenlijst online in te vullen, vindt u in de brief een toegangscode en het adres van de website. Wanneer u de vragenlijst op papier verkiest, stuurt u de vragenlijst gratis terug zonder enige verwijzing naar uw adres en persoonlijke gegevens.

3.    Het is de gelegenheid om uw steentje bij te dragen

U heeft de mogelijkheid om politiediensten te helpen met het in beeld brengen van veiligheidsissues: welke problemen ervaart u in uw buurt? Voelt u zich onveilig omwille van bepaalde redenen? Hoe ervaart u de werking van de politie?

4.    Het biedt de kans om je als slachtoffer te laten horen  

Het zou kunnen dat je slachtoffer bent geworden van een misdrijf, maar omwille van bepaalde redenen geen aangifte hebt gedaan. Ook misdrijven waarvan de politie niet op de hoogte is, zijn zeer belangrijk. Zie de Veiligheidsmonitor als de geschikte kans om deze persoonlijke ervaringen of meningen op een anonieme manier te delen.

5.    Uw deelname is een meerwaarde

Elke ervaring die u deelt helpt ons om een beter veiligheidsbeleid te ontwikkelen: enkel door te weten wat er leeft bij de mensen, kunnen we gericht werken op de zaken die voor u van belang zijn.