De Rookies maken kennis met de Wegpolitie (DAH)

Voor de zesde activiteit van hun inleefstage gingen de Rookies dit keer op bezoek bij de Federale Wegpolitie Brabant (DAH/WPR Brabant). In konvooi en begeleid door enkele motards van DAH/WPR Brabant trokken de jongeren richting Verkeerspost Reyers. Daar hoorden en zagen ze alles wat met de Wegpolitie te maken heeft.

Les Rookies à la rencontre de la Police de la Route (DAH)

Alle Rookies verzamelden aan de ingang van het politiemuseum. Daar werden ze opgepikt door twee busjes van Safe Brussels. De motards van DAH/WPR Brabant Verkeerspost Reyers zorgden voor een vlotte rit door het drukke verkeer. Zo waren de jongeren al meteen getuige van een van de taken die de Federale Wegpolitie uitvoert, namelijk het escorteren van belangrijke personen zoals koningen, presidenten, ministers …

Bij aankomst bij de verkeerspost werden de Rookies per taalgroep opgesplitst. Er stond heel wat op het programma. Ze kregen een uitgebreide presentatie over de werking van DAH. De jongeren zagen zo enkele voorbeelden van interventies. Daarna gaven de politiemensen uitleg bij de verschillende voertuigen en de motoren die tot het wagenpark van de Federale Wegpolitie behoren. De jonge stagiairs namen van de gelegenheid gebruik om die ook eens van naderbij te bekijken en om alle technische snufjes uit te proberen.

Er was ook een tuimelwagen aanwezig. Die simuleert het overkop gaan bij een ongeval. Zo ervoeren de jonge stagiairs hoe belangrijk het dragen van een veiligheidsgordel in de wagen wel is. Men staat er nog steeds te weinig bij stil dat die gordel je leven kan redden als je van de weg af raakt of bij een botsing betrokken bent.

The Rookies - DAH
The Rookies - DAH

Tot slot mochten de jongeren ook eens mee op de moto met een ervaren motard van de Wegpolitie. Er stonden een viertal opleidingsmotoren klaar. Uiteraard moesten de jongeren eerst veilige kledij aantrekken zoals een helm, een beschermende vest en handschoenen. Op het domein van de verkeerspost voerden de motards tussen de opgestelde kegels een behendigheidsoefening uit.

De middag vloog opnieuw voorbij. De jongeren vertrokken met heel veel nieuwe indrukken. Na hun bezoek beseften ze dat een job bij de Federale Wegpolitie niet enkel bestaat uit alcoholcontroles, maar dat het een zeer gevarieerde en boeiende job is.

Op 26 april staat het volgende bezoek al gepland. Dan gaan ze op bezoek bij de Dienst Rekrutering en Selectie (DPRS) van de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR).