Federale Politie van België en Brazilië pleiten voor gemengd onderzoeksteam in strijd tegen cocaïnetrafiek

BRUSSEL, 02/10/2019. - Het hoofd van de Braziliaanse Federale Politie, Dr. Mauricio Leite Valeixo, bracht de voorbije dagen een werkbezoek aan de Belgische Federale Politie. Samen met enkele Belgische collega’s bezocht hij ook de haven van Antwerpen. Beide politiediensten kwamen na het bezoek overeen dat zij bij hun gerechtelijke autoriteiten zullen pleiten voor de oprichting van Joint Investigation Teams (dat zijn gemengde onderzoeksteams met zowel speurders van de Belgische als de Braziliaanse politie). Die teams zouden specifiek onderzoek voeren naar criminele organisaties actief in de cocaïnetrafiek.

Rencontre Belgique - Brésil

Al eerdere afspraken gemaakt

Dit bezoek vloeit voort uit de dienstreis die de Federale Politie in juni van dit jaar uitvoerde naar Brazilië en Colombia, en kadert in de inspanningen van beide politiediensten om hun onderlinge samenwerking in de strijd tegen de internationale cocaïnetrafiek te intensifiëren. Brazilië is een belangrijk transitland voor de illegale uitvoer van cocaïne vanuit Latijns-Amerika naar West-Europa (het tweede belangrijkste transitland van cocaïnetrafiek via de Antwerpse haven, na Colombia). Om diezelfde reden ondertekenden de Belgische en de Braziliaanse Federale Politie reeds in april 2018 een samenwerkingsovereenkomst, op basis waarvan ze al heel wat expertise en goede praktijken uitwisselden via studiebezoeken en stages.

De Federale Politie investeert meer en meer in de aanpak van de cocaïnetrafiek in de bron- en transitlanden in Zuid-Amerika. In 2018 werd er in Zuid-Amerika meer dan 50 ton cocaïne inbeslaggenomen met bestemming Antwerpse haven.

 

Ook onderzoek naar witwassen wordt steeds belangrijker

Beide Federale Polities planden ook alvast een nieuwe ontmoeting, ditmaal om ook hun expertise in de strijd tegen witwassen uit te wisselen. Om de criminele organisaties achter de drugshandel echt te raken, mag men zich immers niet beperken tot inbeslagnames van ladingen cocaïne, maar dient men ook financiële onderzoeken te voeren met het oog op de verbeurdverklaring van hun illegaal verkregen vermogen. Tot slot werd besproken hoe de Belgische en Braziliaanse diensten nauwer kunnen samenwerken in de strijd tegen milieumisdrijven, zoals de handel in bedreigde diersoorten en illegale houtsoorten.

Labels