Gevaarlijke goederen in het vizier van de verschillende politiediensten!

Op 20 mei vond een grote binationale controleactie gericht op het vervoer van gevaarlijke goederen plaats op de snelwegparkings van Sterpenich (E411-E25), aan de grens tussen het Groothertogdom Luxemburg en België. Meer dan veertig partners namen aan deze actie deel. Voor België waren het leden van de Federale Politie, de Lokale Politie, het Waalse Gewest en Autosécurité, voor Luxemburg van de Luxemburgse politie, de Administratie van Douane en Accijnzen en het ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.  

Gevaarlijke goederen in het vizier van de verschillende politiediensten!

Het vervoer van gevaarlijke stoffen vergt grote voorzorgsmaatregelen en de strikte toepassing van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). De niet-naleving van de regels kan rampzalige gevolgen hebben. Er zijn risico's voor het milieu, de economie maar ook voor de mens. Denk maar aan de ramp van Los Alfaques (Spanje) in 1978 waarbij 216 mensen omkwamen toen een tankwagen gevuld met hoog ontvlambaar gas ontplofte. "In België was er ook het ongeval in Lierneux vorig jaar met de vrachtwagen die vuur vatte en zijn lading verloor. De bestuurder had niet gezegd dat hij gevaarlijke stoffen vervoerde en daarom kon de brandweer niet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. De lading lekte op de weg die urenlang versperd was", brengt inspecteur Alexandre Mary, voorzitter van het Belgische ADR-netwerk en lid van de Federale Wegpolitie in herinnering. 

Om dergelijke rampen te vermijden, zijn controleacties onontbeerlijk. De actie van 20 mei sloot aan bij de Europese richtlijn 95/50/EG betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. "De partners uit beide landen konden hun expertise delen. Dankzij deze samenwerking hebben we een beter beeld van het internationaal vervoer op een van de belangrijkste Europese verkeersaders doorheen België en Luxemburg", zegt de ADR-expert van het Luxemburgse ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

Een dergelijke actie vergt natuurlijk een specifieke opleiding en kennis van de wetgeving. De controles zijn gebaseerd op het ADR en vooral op een tabel met meer dan 3500 gevaarlijke goederen ingedeeld in 13 gevarenklassen, met nummers en specifieke codes. Deze nummers en codes bepalen voor de gevaarlijke goederen onder meer de identificatie, de vervoersvoorwaarden en de vereisten waaraan de noodzakelijke transportvoertuigen, verpakkingen, containers en documentatie moeten voldoen. De meest vervoerde gevaarlijke goederen zijn koolwaterstoffen, waterstofperoxide, natriumhydroxide en afvalstoffen die schadelijk zijn voor het milieu.  

  

ADR

Balans van de dag

Tijdens de actie van 20 mei werden 37 voertuigen gecontroleerd. Er werden in totaal 21 inbreuken op de ADR-regelgeving vastgesteld (slecht gezekerde lading, onvolledig en/of slecht opgesteld vervoersdocument, etikettering, signalisatie enz.) en 9 inbreuken voor andere feiten (keuring, inschrijving enz.). Er werden in totaal 17 processen-verbaal opgesteld.

Na afloop van de actie waren de teams tevreden, zoals inspecteur Mary beaamt: "Deze actiedag met focus op de partners was zeer verrijkend.

Uit de resultaten blijkt dat gezamenlijke acties gericht op het vervoer van gevaarlijke stoffen essentieel zijn. Toegegeven, de ADR-regelgeving blijft complex, maar met onze controles willen we vooral de veiligheid op onze wegen verhogen. We rekenen erop deze ervaring met andere buurlanden te herhalen om zo ons netwerk uit te breiden en onze expertise te ontwikkelen."

ADR