Kijkt U uit in het verkeer?

De wegcode omvat veel regels over stilstaan en parkeren, en die zijn er niet voor niets.  Als u tijdens het parkeren of in stilstand andere weggebruikers hindert, kan dit tot ongevallen leiden. Maar ook in het verkeer moeten we goed uitkijken voor elkaar en daar tracht Brussel Mobiliteit ons van bewust te maken met een campagne.