Meer dan 320.000 controles tijdens de BOB-campagne

Tijdens de voorbije 12 weken van de BOB-campagne hebben de Lokale en Federale Politie meer dan 320.000 bestuurders onderworpen aan een alcoholcontrole. Elke dag werden dus meer dan 3800 controles uitgevoerd. 97,5% van die bestuurders blies negatief. Dat betekent dat de overgrote meerderheid de boodschap van de campagne goed begrepen heeft. Het doel is uiteraard om 100% van de bestuurders te overtuigen om niet te rijden wanneer ze gedronken hebben.

2,5% van de bestuurders blies positief

De Federale Politie en de zones van de Lokale Politie hebben deze zomer meer dan 320.000 bestuurders gecontroleerd in het kader van de BOB-campagne. Die duurde 12 weken. Elke dag werden dus meer dan 3800 controles uitgevoerd. Vorig jaar werden er beduidend minder tests uitgevoerd (205.000). De context was omwille van de toen geldende coronamaatregelen natuurlijk anders. 

Op de 322.363 uitgevoerde tests bliezen er 7972 bestuurders positief, ofwel 2,5% van het totaal aantal gecontroleerde bestuurders. Vorig jaar blies 3,3% van de bestuurders positief. 's Nachts ligt het aantal positieve bestuurders wel hoger, vooral tijdens weeknachten (7,5%) en in iets mindere mate tijdens de weekendnachten (5,9%).

Koen Ricour, directeur van de Federale Wegpolitie: "Op het eerste zicht lijken de cijfers beter dan vorig jaar. Toch zijn we niet helemaal tevreden. Dat kan pas wanneer 0% van de bestuurders te veel gedronken heeft achter het stuur. Rijden onder invloed blijft een killer en het is onze missie om de verkeersveiligheid te garanderen. Dat doen we hand in hand met onze partners in het kader van preventie, waaronder Vias institute. Zolang het nodig is, zal de politie bestuurders blijven controleren in het belang van elke weggebruiker."

 

  Aantal uitgevoerde controles Aantal bestuurders die positief bliezen (tussen 0,5 en 0,8 ‰) % Aantal bestuurders die positief bliezen

(> 0,8 ‰)
% Totaal aantal bestuurders die positief bliezen %
2022 322.363 2554 0,8 5418 1,7 7972 2,5

 

Bij ongevallen bleek 10,6% van de bestuurders positief. Dat toont duidelijk aan dat combinatie tussen alcohol drinken en veilig met de auto rijden onmogelijk is.

Conclusie

De Federale Politie en de Lokale Politie hebben hun inspanningen deze zomer opgedreven om de BOB-campagne te ondersteunen. De overgrote meerderheid van de bevolking heeft de boodschap van de BOB-campagne goed begrepen en past zijn gedrag aan. Een kleine minderheid blijft echter in de fout gaan en brengt daardoor de andere weggebruikers en zichzelf in gevaar. Zo gebeurden in de eerste 6 maanden van het jaar 2041 letselongevallen waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken was. Dat zijn er 11 per dag. 

Alle resultaten van de BOB-campagne zijn terug te vinden op de site van de Federale Politie: https://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/verkeersstatistieken/ 

Bob NL

BOB is een campagne van: 

VIAS

Labels