Meer zware voeten: we zijn ontgoocheld!

BRUSSEL, 09/10/2020. - Zoals aangekondigd aan het begin van de week, hebben de Federale Wegpolitie en 125 lokale politiezones samen de 13e flitsmarathon georganiseerd. Van woensdag 7 oktober om 6 uur 's ochtends tot donderdag 8 oktober om 6u 's ochtends heeft de Geïntegreerde Politie, voor wie verkeersveiligheid een prioriteit is en blijft, zich 24 uur lang toegelegd op de strijd tegen overdreven snelheid.  

Resultaten flitsmarathon

In totaal werden tijdens deze flitsmarathon 959.144 voertuigen gecontroleerd over het hele grondgebied. In totaal werden 35.443 PV’s en onmiddellijke inningen uitgeschreven en 331 rijbewijzen ingetrokken. Met andere woorden: 3,70% van de gecontroleerde bestuurders reed te snel. Dit percentage is een stijging ten opzichte van de vorige editie die in oktober 2019 werd gehouden (2,55% van de bestuurders in overtreding), toen 1.200.778 bestuurders werden gecontroleerd.

Een verklaring voor dit resultaat? In deze crisisperiode ten gevolge van het coronavirus stellen we vast dat er minder auto's op onze wegen zijn. Die minder talrijke chauffeurs hebben evenwel de neiging om sneller te rijden. Het is duidelijk dat de strijd tegen overdreven snelheid nog niet gestreden is. We willen erop wijzen dat de verkeersregels te allen tijde en voor iedereen gelden en dat het coronavirus geen voorwendsel is om het gaspedaal te diep in te drukken.