Ondertekening van een protocol "gerechtelijke synergieën" in Waals-Brabant

Deze dinsdag is in Waals-Brabant een protocol 'gerechtelijke synergieën' ondertekend. Een primeur! 

Signature d'un protocol "synergies judiciaires" en Brabant wallon

Dit protocol is het resultaat van een grondige studie ter zake. Doel: de kwaliteit van het gerechtelijke werk verbeteren door samenwerkingsstructuren en -ruimten tot stand te brengen. In de praktijk gaat het om expertisenetwerken en de uitwerking van eenvormige werkprocessen. Het is de bedoeling de "in het arrondissement als significant beschouwde gerechtelijke feiten efficiënt aan te pakken".  

Procureur des Konings Jean-Claude Elslander, gerechtelijk directeur Laurent Blondiau, directeur-coördinator Olivier Lozet en de tien korpschefs van het arrondissement Waals-Brabant hebben dit protocol ondertekend. Deze gebeurtenis vond plaats in aanwezigheid van de verantwoordelijken van de Federale Politie.  

"Ik waardeer de zin voor samenwerking tussen de politionele verantwoordelijken en de magistraten van Waals-Brabant. Deze samenwerking heeft de totstandkoming van dit protocol, dat binnen het gemeenschappelijke beheer van significante feiten voor vernieuwing zorgt, vergemakkelijkt", onderstreepte gerechtelijk directeur Laurent Blondiau. 

In het protocol is onder meer sprake van de aanwijzing van één aanspreekpunt in geval van 'significante en dringende feiten, de aanwijzing van een referentiepersoon in de politiezones om de 'jeugddossiers' te filteren, het nemen van economische en financiële maatregelen om aan de talrijke dossiers het hoofd te bieden en, tot slot, de uitwerking van een procedure voor informatiebeheer. 

Het protocol moet worden herzien en verbeterd op basis van de ervaring op het terrein. Voor het slagen van dit protocol is de inzet van alle partners nodig.