Overstromingen: 1 jaar later

Op 14 juli is het een jaar geleden dat de provincie Luik en andere provincies zwaar getroffen werden door overstromingen. We staan stil bij deze dramatische gebeurtenissen en herdenken in het bijzonder de vele slachtoffers. Ook heel wat politiezones liepen enorme schade op. Er is echter ook hoop voor de onfortuinlijke regio’s. Heel wat vrijwilligers boden zowel financiële als materiële hulp.

Inondations: un an plus tard

“Bij ons waren in het bijzonder de politiezones tegen de taalgrens en langs de Maas (PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst en PZ Voeren) getroffen. Er is dus prioritair gefocust op professionele en operationele steun van de getroffen gebieden,” reageert hoofdcommissaris Robin Minten, directeur-coördinator van de Coördinatie- en steundirectie Limburg. “De toestand in de Limburgse getroffen gebieden was minder ernstig dan over de taalgrens en heeft zich bij ons intussen genormaliseerd.”

De situatie in de provincie Luik is in bepaalde gebieden nog steeds heel ernstig. “Sommige regio’s zijn inderdaad nog totaal onbewoonbaar”, beaamt hoofdcommissaris Jean-Marc Demelenne, directeur-coördinator van de Coördinatie- en steundirectie Luik. “Ook bij de politiezones is er een verschil. Sommige zones namen al opnieuw hun intrek in hun commissariaat, terwijl andere zones nog in containers of in andere gebouwen gehuisvest zijn.”

In het getroffen gebied werken nog steeds honderden vrijwilligers. “De groepen vrijwilligers hebben zich gespecialiseerd: verschillende onder hen houden zich bezig met het strippen van de huizen, anderen dan weer met het verdelen van de giften maar dit gebeurt steeds meer op een gerichte manier in de vorm van donatiecentra, bij de distributie van maaltijden ... Zo vermijden we misbruik”, gaat de hoofdcommissaris verder. “Sommige collectieven hebben zich georganiseerd in non-profitorganisaties en andere denken erover na omdat de meeste weten dat er nog lang behoefte zal zijn aan ondersteuning.”

“Met pijn in het hart denk ik terug aan de periode rond 14 juli van vorig jaar. Ik heb met eigen ogen de vreselijke ravage en het menselijk leed gezien, iets wat nooit of te nimmer te vergeten valt. De onvoorwaardelijke en massale steun vanuit de Federale Politie, o.a. van de Cel Vermiste Personen, het DVI, de Hondensteun, de Luchtsteun, de Coördinatie- en Steundirecties en vele andere eenheden, was het minste dat we konden doen. De onnoemelijke solidariteit van de hele Geïntegreerde Politie, van alle andere hulpdiensten en alle vrijwilligers, is volgens mij toch het lichtpunt in een donkere periode. Voor veel slachtoffers is het nog niet gedaan. We zullen hen blijven steunen.”

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de Federale Politie

“Het is altijd mooi om te zien hoezeer we op elkaar kunnen rekenen om negatieve situaties te overwinnen. De solidariteit en de veerkracht die de personeelsleden in dergelijke omstandigheden aan de dag leggen, zijn twee van de dingen die mij met veel beroepsfierheid doen zeggen blij te zijn om deel uit te maken van de grote familie die de politie vandaag is.”

Eerste hoofdcommissaris Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en korpschef van de  Lokale Politie Westkust

Hieronder vinden jullie enkele solidariteitsacties om de getroffen gebieden te steunen.

 

De sociale dienst

Onze eigen sociale dienst werkte op twee vlakken mee aan de heropbouw van het gebied: financieel en met psychosociale ondersteuning. “Uiteraard zijn niet alleen de politiegebouwen getroffen”, reageert eerste hoofdcommissaris Ludwig Van Wesemael, afgevaardigd bestuurder van de sociale dienst. “Ook onze mensen die er in de buurt wonen, waren geteisterd door de overstromingen. Door goede contacten van onze commissaris-generaal met de Regie der Gebouwen konden we enkele oudere gebouwen gebruiken. De logistieke dienst van de Federale Politie en enkele vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat die bewoonbaar werden. Wij van onze kant zorgden voor de financiële inbreng. Gezinnen die de vraag stelden, konden er een jaar lang (tot september 2022, nvdr.) gratis wonen.”

Daarnaast bood de sociale dienst ook psychosociale ondersteuning. “De maatschappelijk assistenten in de regio’s werden gecontacteerd door collega’s die ook getroffen waren en eveneens steun nodig hadden. Zij hielpen hen waar mogelijk met de administratie omtrent verzekeringsdossiers, het geven van voorschotten om bepaalde kosten al te kunnen doen, psychosociale ondersteuning enzovoort”, besluit Ludwig.

 

Henegouwen is solidair!

Na de zware overstromingen van juli 2021 in de regio Luik is er ook in Henegouwen al snel een golf van solidariteit op gang gekomen. Zowel de politiezone Hauts-Pays als Moeskroen hebben allerlei voertuigen en materiaal geschonken aan de politiezones SECOVA en Germinalt die zwaar getroffen zijn door de overstromingen.

Meer recent nog, begin mei, heeft ook de politiezone Bernissart/Péruwelz zich solidair getoond door haar VW Jetta weg te schenken, een symbolisch voertuig van de politiezone aangezien het haar eerste ‘snelle’ voertuig was.

Zeer snel werden contacten aangeknoopt tussen eerste commissaris Axel Delplanque, directeur operaties van de politiezone Bernissart/Péruwelz, en hoofdcommissaris Vincent Braye, korpschef van de politiezone SECOVA, om de overdracht te organiseren.

De VW Jetta werd dan op 18 mei via de Coördinatie- en steundirectie Henegouwen aan de politiezone geleverd: een vlekkeloze operatie die in een recordtijd was afgehandeld.

Naast de schenking van de VW Jetta aan de politiezone SECOVA leende de politiezone Bernissart/Péruwelz ook servers en stockageruimte aan de politiezone Germinalt. Het politiekantoor werd zwaar getroffen door de overstromingen en heel wat infrastructuur op vlak van informatica ging verloren. De zone Germinalt kreeg ook nog pc’s van de politiezone Val de l'Escaut.

De solidariteit binnen de politie hoefde al niet meer te worden aangetoond, maar het is met gebundelde krachten dat de Geïntegreerde Politie van Henegouwen haar steentje heeft bijgedragen..

 

Marc Peeters (FGP Leuven) fietste 1652 km door Frankrijk voor TeamEclairs

Het idee voor een roadtrip broedde al lang bij commissaris Marc Peeters, adjunct-sectiechef bij de Federale Gerechtelijke Politie Leuven. Van 13 tot 30 mei reed hij van Leuven naar Saint-Raphaël (in het midden tussen Saint-Tropez en Cannes, aan de Middellandse Zee). Hij liet zich voor de rit sponsoren. Het geld schenkt hij aan TeamEclairs, dat slachtoffers van de overstromingen op alle mogelijke manieren helpt.

“Zo’n 20 jaar geleden deed ik al eens een dergelijke roadtrip door Frankrijk, Spanje en Italië. Dat wou ik nog eens doen, maar hier wou ik er een goed doel aan koppelen. Er bestaan er heel veel maar via enkele artikels in de media kwam ik terecht bij TeamEclairs. Dat is een groep vrijwilligers uit Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen … die sinds de overstromingen vorig jaar elk weekend de verplaatsing maakt naar het overstroomde gebied om er de mensen ter plaatse te helpen met het heropbouwen van hun huizen. Ze kunnen het geld zeker gebruiken voor materiaal.”

Marc reed in 14 etappes, tussen de 100 en 140 km per dag van Leuven naar Saint-Raphaël. “Onderweg logeerde ik bij een getroffen koppel in het dorpje Trooz. Deze mensen hadden recent het huis gekocht en verbouwd om er hun oude dag te slijten. Het water stond 2,5 m hoog. Toch bekeken ze het nog positief. Ze leefden nog. Enkel de gelijkvloerse verdieping was getroffen, waardoor ze er uiteindelijk nog konden wonen. Ik werd er hartelijk ontvangen. Ze waren ontzettend dankbaar voor mijn actie ten voordele van TeamEclairs.”

Op 30 mei kwam Marc aan in Saint-Raphaël na 17 dagen. “Ik heb vier ‘rustdagen’ ingelast: in Luxemburg, Dijon en Lyon. En op de laatste rustdag ben ik nog tot aan de Pont du Gard gefietst. Dus echte rustdagen waren het niet meteen”, lacht commissaris Peeters.

De inzamelactie duurde in principe tot 30 juni. De teller staat op 4692,10 euro. “Ik had gerekend op een 3000 euro, dus ongeveer 2 euro per kilometer. We zitten er dus boven, maar alle bijdragen zijn nog steeds welkom.”

De overhandiging van de cheque vindt plaats op zaterdag 16 juli. “Dit is symbolisch, want dat is vrijwel dag op dag 1 jaar na de overstromingen.”

Wil je de actie van Marc nog steunen, dan kan dat door te storten op rekening BE39 7430 8870 7019. Elke euro gaat integraal naar #teameclairs!
Een dagje meehelpen? Dat kan ook, contacteer hen via www.TeamEclairs.be.
Het reisverslag van Marc Peeters lees je op de Facebook- of Instagrampagina van BikeTeamTripel.