Veilig Surfen: De Cloud alleen volstaat niet ...

Deze week is de rubriek 'Veilig Surfen' van Olivier Bogaert gewijd aan de back-up van gegevens. De commissaris geeft u zijn tips en tricks.

Photo by C Dustin on Unsplash

De Cloud werd al in verschillende bijdragen van Olivier Bogaert besproken. Deze keer komt de commissaris van de Federal Computer Crime Unit terug op het incident dat het sociaal netwerk 'MySpace' in maart getroffen heeft. "De beheerders van het platform hebben immers toegegeven dat ze alle bestanden verloren hebben die tussen 2003 en 2015 opgeslagen waren op hun servers", aldus Olivier Bogaert. Dit had tot gevolg dat zowat 50 miljoen muziekbestanden die de gebruikers er hadden opgeslagen verdwenen waren. 

Veel gebruikers, die geen toegang meer hadden tot bepaalde gegevens, dachten dat het om een technisch probleem ging. "Ze namen dus contact op met de beheerders van' MySpace ', die hen uitlegden dat ze de gegevens naar nieuwe servers verplaatst hadden maar dat dit ertoe geleid had dat miljoenen bestanden verloren waren gegaan." 

Veel gebruikers hadden zich beperkt tot de Cloud en hadden geen kopieën van hun verschillende bestanden. Ze hadden het volste vertrouwen in het systeem en in de aangeboden dienst, en ze konden zich niet voorstellen dat MySpace niet alle veiligheidsmaatregelen getroffen had om hetgeen erin opgeslagen was te beschermen. 

Gebruik meerdere formules

Dit jammerlijke voorval toont nogmaals aan dat het nodig is om verschillende vormen van gegevensbewaring te combineren. Het is nuttig om zich te voorzien van een externe harde schijf. "Er is natuurlijk altijd een risico op beschadiging na verloop van tijd of als gevolg van een val. Er kunnen ook compatibiliteitsproblemen zijn, maar het blijft een zeer goed opslagsysteem. Zelfs als de Cloud uw favoriete tool is, raden we u dus aan om deze aan te vullen met die externe gegevensdragers en om dubbel te saven ", besluit commissaris Bogaert.