Veilig Surfen: De gevaren van smartphones op straat

Deze week nodigt commissaris  Bogaert ons uit om stil te staan bij ons gedrag. Hij wijst op de gevaren om een smartphone op straat te gebruiken.

Onze smartphone is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons leven. Ons gedrag is hierdoor veranderd. De meeste voetgangers zijn gekluisterd aan hun scherm. " Ze verplaatsen zich trager, zonder aandacht te hebben voor hetgeen rondom hen gebeurt. Dat kan leiden tot onverwachte contacten tussen voetgangers maar het kan ook ernstigere gevolgen hebben wanneer men de straat oversteekt ", benadrukt Olivier Bogaert in zijn rubriek 'Veilig surfen'.  

De commissaris van de Federal Computer Crime Unit verwijst naar de conclusies van een enquête die het merk Ford in Frankrijk gevoerd heeft bij 1003 mensen van minstens 18 jaar. Er werd een opvallende vaststelling gedaan: " 65 % van hen gaven aan dat ze hun telefoon gebruiken terwijl ze op het trottoir stappen en zelfs wanneer ze de straat oversteken op het zebrapad. Bij een studie uit 2015 bedroeg dit cijfer nog 50 %. Bij de jonge generatie ligt dit cijfer nog een pak hoger , aangezien 91 % van hen aangeeft dat ze een gesprek voortzetten of naar het scherm blijven kijken, met de smartphone in de hand, terwijl ze  de straat oversteken.  

Olivier Bogaert citeert in zijn rubriek een specialist in human resources, Pierre Massot, die geïnterviewd werd door de krant 'Le Parisien'. " Hij legde uit dat ons gedrag gestuurd wordt door een zeer binaire emotionele motor. We worden voortgetrokken door plezier en gedreven door angst. " De smartphone is bijgevolg de ideale toevlucht. " Hij is steeds beschikbaar om de angst en de verveling te bestrijden door ons wat afleiding te bezorgen. »  

Een noodzakelijke detox   

Bovendien zetten onze applicaties ons ertoe aan om onze smartphone regelmatig te raadplegen, door in te spelen op onze angst om een bericht of een foto te missen. " En dus blijven we gekluisterd aan ons scherm, wat ons in gevaar kan brengen wanneer we ons verplaatsen"  , waarschuwt Olivier Bogaert.  

Nu de vakantie voor de deur staat, is het nuttig om een boodschap van preventie te verspreiden, in het bijzonder onder de jonge generaties. " Dit is misschien een goede gelegenheid om even digitaal af te kicken door onze kinderen te helpen om hun omgeving in het echte leven te herontdekken. Ook als volwassene kan dit eens deugd doen", besluit de commissaris van de Federal Computer Crime Unit.