Veilig Surfen : Hypergeconnecteerde kinderen - ontwikkel hun kritische geest!

Uit een enquête bij meer dan 2 000 leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs blijkt  dat zij al zeer vroeg in contact komen met beeldschermen... Het is dus van essentieel belang dat zij kritisch met de media leren omgaan!

Veilig Surfen : Hypergeconnecteerde kinderen - ontwikkel hun kritische geest!

De jonge generatie is hypergeconnecteerd. Dat staat buiten kijf. De enquête 'Generatie 2020', uitgevoerd onder meer dan 2 000 leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs, bevestigt dit evenwel met cijfers. Uit de enquête blijkt dat zij al heel vroeg in contact komen met schermen, of het nu gaat om de tv, een tablet of een smartphone. "Wanneer ze naar de middelbare school gaan, hebben velen van hen dit type telefoon. De smartphone wordt vanaf hun puberteit het belangrijkste voorwerp in hun dagelijks leven", aldus Olivier Bogaert.

De enquête, uitgevoerd door de vzw Média Animation in samenwerking met de Federatie Wallonië-Brussel, toont aan dat 90% hun telefoon dagelijks gebruikt. Gemiddeld één tot vier uur voor 37% en meer dan 4 uur voor 38% van hen. Tijdens de vakanties zegt 58% de smartphone meer dan 4 uur per dag te gebruiken.

Een ander interessant element van de enquête: de rol die de jongeren aan elke applicatie toekennen. "Instagram, Snapchat en TikTok zijn apps waarmee ze het leven van hun vrienden of van hun favoriete sterren volgen en waarmee ze content produceren. Om met hun vrienden te chatten, geven ze de voorkeur aan Snapchat, Whatsapp of Messenger. Voor contacten met de ouders geven ze aan dat ze de telefoon of sms verkiezen. En als er gevraagd wordt naar Facebook, maakt nog slechts 17% van hen ervan gebruik."

Kritische media-educatie

Deze hyperverbondenheid brengt risico's op cyberpesten met zich mee. Hoewel maar weinig mensen verklaren slachtoffer te zijn geweest, geven ze toe dat ze mensen kennen die soms ernstige feiten hebben meegemaakt. De verspreiding van foto's kan de bron hiervan zijn. Zo geeft 15% in de genoemde enquête toe dat ze pikante foto's van zichzelf hebben gemaakt, ook al zijn ze niet allemaal opgestuurd. Toch moet worden opgeroepen tot voorzichtigheid. "Een dialoog binnen gezinnen moet toelaten om een kritische media-educatie en vorming over het gebruik ervan uit te werken, met op termijn de ontwikkeling van een digitale deskundigheid", aldus de expert van de Computer Crime Unit van de Federale Politie.

Praktische tips zijn terug te vinden op de website www.medianest.be