Weekend zonder alcohol achter het stuur: minder bestuurders onder invloed van alcohol, maar meer positieve drugstesten

Het afgelopen weekend, van vrijdagavond 10 januari om 18u tot maandag 13 januari om 6u, heeft de Geïntegreerde Politie intensieve alcoholcontroles gevoerd op wegen en snelwegen over het hele land. Ter gelegenheid van deze 9de editie van het ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’ werden – door de Lokale Politie en de Federale Wegpolitie – maar liefst 62.441 bestuurders gecontroleerd. 1,41% van hen bleek te veel gedronken te hebben.

Tijdens de editie in januari 2019 werden in totaal 64.205 personen gecontroleerd. 1,70% van hen was toen in overtreding. We zien dus een neerwaartse trend – een evolutie die we alleen maar kunnen toejuichen!

Wel opvallend: van de 228 bestuurders die onderworpen werden aan een speekseltest, bleken er 117 onder invloed te zijn van drugs. Hun rijbewijs werd ingetrokken. Een groot verschil met januari 2019, toen nog 102 van de 224 speekseltesten positief waren. Het is belangrijk er rekening mee te houden dat een speekseltest slechts wordt afgenomen wanneer er al indicaties zijn dat een bestuurder onder invloed zou zijn. Toch zouden deze cijfers kunnen duiden op een evolutie om in het oog te houden.

De ongevallenstatistieken in België wijzen helaas nog steeds op een te grote tolerantie voor alcohol achter het stuur bij een deel van de bestuurders. In 2018 werden 4.710 ongevallen met doden of gewonden geregistreerd waarbij de bestuurder onder invloed was van alcohol. Dat betekende een verhoging tegenover 2017, wat nogmaals bevestigt dat acties als het weekend zonder alcohol achter het stuur nodig blijven.

Zowel de Lokale als de Federale Politie worden geconfronteerd met de uitdaging om de verkeersveiligheid te verbeteren, door middel van regelmatige preventie- en controleacties.

BOB Januari 2020