Directie bescherming

De Directie bescherming (DAP) werd in 2014 opgericht na de optimalisatie van de Federale Politie en maakt deel uit de Algemene directie bestuurlijke politie. DAP zorgt voor alle gespecialiseerde beschermingsopdrachten van de Federale Politie.

Elk lid van deze directie heeft een of meer specifieke trainingen gevolgd waarmee de toegewezen opdrachten kunnen worden uitgevoerd. Deze expertise wordt op regelmatige basis onderhouden en ontwikkeld door middel van bijscholing, training, oefeningen enz.

De Directie bescherming bestaat uit drie entiteiten:

 • De centrale directie
 • Het Veiligheidsdetachement bij de SHAPE
 • Het Veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis

De centrale directie

De centrale directie van de Directie bescherming voert voornamelijk de volgende taken uit:

 • de bescherming van bedreigde persoonlijkheden. Dit zijn zowel Belgische persoonlijkheden als buitenlandse persoonlijkheden die het Belgische grondgebied bezoeken en die een nabije bescherming vereisen;
 • de bescherming van waardetransporten;
 • de bescherming van de overdracht van gevaarlijke gevangenen.

 

Het Veiligheidsdetachement bij de SHAPE

SHAPE staat voor Supreme Headquarters of Allied Powers in Europe en is het militaire commandocentrum van de NAVO. Het bevindt zich in CASTEAU in de buurt van Bergen.

De SACEUR (Supreme Allied Commander EURope) is verantwoordelijk voor de richting en uitvoering van militaire operaties van de NAVO en vervult zijn functies binnen de SHAPE.

De SHAPE-populatie, die gemiddeld 16.000 personen telt, bestaat uit militair- en burgerpersoneelsleden die voor de SHAPE werken, en hun gezinsleden. Dit is ook de reden waarom men op de site scholen, een ziekenhuis, een bioscoop, en verschillende winkels terugvindt.

Het gaat om een zeer kosmopolistische gemeenschap gezien zijn leden uit meer dan 50 verschillende landen komen.

De faciliteiten bieden ook ruimte aan een groot aantal externe werknemers en bezoekers.

 

Het Veiligheidsdetachement bij de SHAPE zorgt voor:

 • de bescherming van de SACEUR 24h/24h op Belgische bodem en soms in het buitenland.
 • vermengd met de Militaire Politie, de bescherming en veiligheid van de openbare en private gebieden ter beschikking gesteld van de SHAPE, de luchtmachtbasis Chièvres en de residentie van de SACEUR.
 • de politieopdrachten (opvang, hulp aan slachtoffers, onderzoeken, interventies, nabijheid, beheer van de openbare ruimte, verkeer) op alle SHAPE-locaties en in samenwerking met aangrenzende politiezones.

Het Veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis

Het Veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis (VDKP) zorgt voor de veiligheid van de koninklijke domeinen en van leden van de koninklijke familie. Zijn verantwoordelijkheden zijn de volgende:

 • het toezicht op de domeinen en residenties van het Staatshoofd en zijn gezin;
 • de bescherming van de Koning en de leden van de koninklijke familie tijdens hun officiële of privéactiviteiten in België en in het buitenland;
 • de bescherming van buitenlandse persoonlijkheden die door de koninklijke familie op Belgisch grondgebied zijn uitgenodigd (onder bepaalde voorwaarden);
 • verkeersescortes en een dienst van estafettes ten behoeve van de koninklijke familie.