Directie bescherming

De Directie bescherming (DAP) werd in 2014 opgericht na de optimalisatie van de Federale Politie en maakt deel uit de Algemene directie bestuurlijke politie. DAP zorgt voor alle gespecialiseerde beschermingsopdrachten van de Federale Politie.

Elk lid van deze directie heeft een of meer specifieke trainingen gevolgd waarmee de toegewezen opdrachten kunnen worden uitgevoerd. Deze expertise wordt op regelmatige basis onderhouden en ontwikkeld door middel van bijscholing, training, oefeningen enz.

De Directie bescherming bestaat uit drie entiteiten:

 • De centrale directie
 • Het Veiligheidsdetachement bij de SHAPE
 • Het Veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis

 

De centrale directie

De centrale directie van de Directie bescherming voert voornamelijk de volgende taken uit:

 • de bescherming van bedreigde persoonlijkheden. Dit zijn zowel Belgische persoonlijkheden als buitenlandse persoonlijkheden die het Belgische grondgebied bezoeken en die een nauwe bescherming vereisen;
 • de bescherming van waardetransporten;
 • de bescherming van de overdracht van gevaarlijke gevangenen.

 

Het Veiligheidsdetachement bij de SHAPE

SHAPE staat voor Supreme Headquarters of Allied Powers in Europe en is het militaire commandocentrum van de NAVO. Het bevindt zich in Casteau in de buurt van Bergen.

De SACEUR (Supreme Allied Commander EURope) is verantwoordelijk voor de richting en uitvoering van militaire operaties van de NAVO en vervult zijn functies binnen de SHAPE.

De SHAPE-populatie vertegenwoordigt ongeveer 6000 militairen of burgerpersoneelsleden en hun gezinsleden. Onder dit personeel bevinden zich 70 hooggeplaatsten of vips. De SHAPE-leden komen uit meer dan 50 verschillende landen.

De faciliteiten bieden ook ruimte aan een groot aantal werknemers en dagelijkse bezoekers.

Het Veiligheidsdetachement bij de SHAPE zorgt voor:

 • de bescherming van de SACEUR 24 uur per dag op Belgische bodem en soms in het buitenland;
 • de bescherming en veiligheid van de openbare en private gebieden ter beschikking gesteld van de SHAPE, de luchtmachtbasis Chièvres en de residentie van de SACEUR;
 • de politieopdrachten (opvang, hulp aan slachtoffers, onderzoeken, interventies, nabijheid, beheer van de openbare ruimte, verkeer) op alle SHAPE-locaties en in samenwerking met aangrenzende politiezones.

De meeste van deze opdrachten worden uitgevoerd in samenwerking met en vermengd met de militaire politie.

 

Het Veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis

Het Veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis zorgt voor de veiligheid van de koninklijke domeinen en van leden van de koninklijke familie. Zijn verantwoordelijkheden zijn de volgende:

 • het toezicht op de domeinen en residenties van het Staatshoofd en zijn gezin;
 • de bescherming van de Koning en de leden van de koninklijke familie tijdens hun officiële of privéactiviteiten in België en in het buitenland;
 • de bescherming van buitenlandse persoonlijkheden die door de koninklijke familie op Belgisch grondgebied zijn uitgenodigd (onder bepaalde voorwaarden);
 • verkeersescortes en een dienst van estafettes ten behoeve van de koninklijke familie.
SHAPE

Bijlagen