Centrale directie van de speciale eenheden

De Directie speciale eenheden is samengesteld uit een aantal centrale en gedeconcentreerde eenheden. Deze eenheden voeren gespecialiseerde ondersteuningsopdrachten uit.

De Directie speciale eenheden werkt ten voordele van de bevoegde overheden en ten voordele van de Federale en de Lokale Politie.

Alle taken van deze directie worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de bevoegde overheden. De directie handelt nooit op eigen initiatief en treedt enkel op na een formele toestemming van een bevoegde gerechtelijke of bestuurlijke overheid, bijvoorbeeld de procureur of de burgemeester.

Opdrachten

De directie van de speciale eenheden verzekert de volgende opdrachten:

 • De organisatie, het beheer, de leiding en de operationele coördinatie van de centrale en gedeconcentreerde gespecialiseerde eenheden met het oog op de uitvoering van:
  • bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie.
  • andere onderzoeksmethoden inkijkoperatie en direct afluisteren.
  • bijzondere opdrachten van bewaking, bescherming en interventie.
  • technische ondersteuning van de opdrachten vermeld in punt 1 tot 5.
 • Het beheer van de centrale technische interceptiefaciliteiten van de telecommunicaties.

Eenheden

De centrale eenheden, die "speciale eenheden" zijn genoemd, zijn gehuisvest te Brussel en bestaan uit enkele gespecialiseerde diensten:

 • Observatie-eenheid
 • Interventie-eenheid
 • Technische-eenheid

De gedeconcentreerde eenheden zijn de vier POSA-pelotons (Pelotons Protectie, Observatie, Steun en Arrestatie).

 • POSA Gent
 • POSA Antwerpen
 • POSA Charleroi
 • POSA Luik

Net zoals de centrale eenheden staan ook zij in voor observatie, bijzondere arrestaties en het verlenen van technische steun.

Bepaalde opdrachten, waaronder gijzelingen of "fort-chabrol", behoren tot het takenpakket van de speciale eenheden. De POSA-eenheden kunnen hierbij ook worden ingezet ter ondersteuning.