Centrale directie van de speciale eenheden

De Directie speciale eenheden (DSU) is samengesteld uit centrale en vier gedeconcentreerde eenheden. Deze eenheden voeren gespecialiseerde ondersteuningsopdrachten uit. 

De Directie speciale eenheden werkt onder het gezag van de bevoegde overheden en ten voordele van de Federale en de Lokale Politie.

De directie handelt nooit op eigen initiatief en treedt enkel op na een formele toestemming van een bevoegde gerechtelijke of bestuurlijke overheid, bijvoorbeeld de procureur of de burgemeester. 

Centrale directie van de speciale eenheden

Ultima Ratio 

De uitdrukking “Ultima Ratio”, die letterlijk vertaald wordt als ‘laatste middel (of argument)’, is de kernspreuk van DSU. Deze Latijnse uitdrukking betekent dat wanneer alle andere politionele middelen niet volstaan, er dan beroep gedaan wordt op het "laatste redmiddel" DSU. Daarvoor kan DSU speciale middelen en technieken gebruiken die bijzonder ingrijpend kunnen zijn. 

 

Opdrachten en actieterrein

DSU verzekert de volgende missies:

 • Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie. 
 • Andere opsporingsmethoden zoals discrete visuele controles en direct afluisteren. 
 • Gespecialiseerde bewakings- en interventie opdrachten. 
 • Beheer van centrale technische voorzieningen voor het onderscheppen van telecommunicatie. 

Bij crisissituaties zoals gijzelingen, ontvoeringen, “Fort Chabrol” en andere grootschalige operaties worden alle eenheden geïntegreerd onder het bevel van de Directie van de operaties. 

DSU

Werking

De centrale eenheden van DSU, met uitzondering van het Undercover team (UCT) dat onder de radar werkt, zijn gehuisvest te Brussel en bestaan uit de volgende gespecialiseerde diensten: 

De Group DIANE

De Group DIANE heeft als primaire opdrachten gijzelingen, Fort Chabrol’s, gerechtelijke operaties (bijzondere arrestaties en versterkte huiszoekingen) en opdrachten van bestuurlijke politie. De Group DIANE vormt de laatste offensieve capaciteit in de verschillende situaties die aan DSU worden toebedeeld. 

Interventie-eenheid (INT) 

 

Observatie-eenheid (OBN) 

Observatie is belast met observatieopdrachten in kader van de zware georganiseerde criminaliteit en terrorisme (hun opdracht is relevante zaken zien en rapporteren zonder dat het opgemerkt wordt).  

 

Technische-eenheid (NTSU) 

De «National technical & tactical support unit » zorgt voor de technische steun in een tactisch kader. 

Technische-eenheid (NTSU)

 

De gedeconcentreerde eenheden van DSU zijn de vier volgende eenheden :

 • DSU Gent 
 • DSU Antwerpen 
 • DSU Charleroi 
 • DSU Luik 

De gedeconcentreerde eenheden vervullen dezelfde opdrachten als de eenheden in Brussel in het kader van bijzondere arrestaties en versterkte huiszoekingen, observaties en het verlenen van technische steun, met uitzondering van operaties waarvoor specifieke vaardigheden of materiaal noodzakelijk zijn dat enkel aanwezig is bij de diensten in Brussel. 

POSA-eenheden (Protectie, Observatie, Steun en Arrestatie).

 

Profielen en competenties  

Ben je stressbestendig, flexibel en discreet?

Heb je een teamgeest en hoge beschikbaarheid?

En wil je deel uit maken van de speciale eenheden?

Alle profielen en alle achtergronden zijn welkom!

Er zijn immers enkele opties om aan de slag te gaan bij Directie van de speciale eenheden:

 • werk je al bij de Lokale of Federale Politie? Dan kan je via interne mobiliteit solliciteren voor de openstaande functies.
 • werk je nog niet bij de Lokale of Federale Politie, maar je wil graag operationeel lid zijn? Dan moet je eerst de algemene vorming tot politieagent doorlopen.
 • zelfs als burgerpersoneelslid (CALog) kan je voor een aantal profielen aan de slag bij DSU.

Hou zeker ook de website www.jobpol.be in het oog voor openstaande vacatures voor zowel operationele als burgervacatures.