De Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie

Op het niveau van de Geïntegreerde Politie verzekert zij diverse opdrachten waaronder de vergaring en exploitatie van de operationele en niet-politionele informatie, de ontwikkeling en het beheer van de communicatie- en informatiesystemen, de rekrutering en selectie of het beheer van de syndicale relaties. De directie kan bijkomende niet-operationele steun verlenen op vraag van de Lokale Politie.

Op het niveau van de Federale Politie staat de directie in voor een aantal managements- of beheersopdrachten. Deze houden rechtstreeks verband met de haar toegewezen niet-operationele materies, onder meer in de domeinen van HRM, financiën, logistiek, informatiebeheer, ICT en intern toezicht.  

De Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie bestaat uit:

  • de Directie van het personeel;
  • de Directie van de logistiek;
  • de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen;
  • de Directie van de financiën;
  • de Juridische dienst;
  • de dienst Toezicht op interne werking en kwaliteit;
  • de cel Syndicale relaties.