Afleiding achter het stuur: verscherpte controles in provincie Antwerpen

BRUSSEL/ANTWERPEN, 26/02/2021. – In de hele provincie Antwerpen zal de politie vanaf 1 maart extra controleren op gsm/smartphone-gebruik en andere vormen van afleiding achter het stuur. De verscherpte controles komen er in het verlengde van de “Automodus”-campagne die de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) nog tot eind februari voert.

“In het verkeer moeten je blik en je aandacht op de weg gericht zijn, zonder uitzondering of excuus. De duizend-en-één andere dingen die je alleen maar afleiden en ongevallen kunnen veroorzaken, horen niet thuis achter het stuur. Dat is de wet en wie die niet naleeft, kan een boete verwachten”, zegt Antwerps gouverneur en voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid Cathy Berx.

Onderzoek van de VSV toont aan dat een grote meerderheid van de autobestuurders (82%) het heel normaal vindt om even niet bereikbaar te zijn tijdens het rijden. Maar toch is er een zekere aarzeling om de gsm of smartphone helemaal aan de kant te laten in de auto: slechts 59% vindt dat geen enkele binnenkomende oproep of melding zo dringend is dat hij dadelijk beantwoord moet worden (1). In februari riep de VSV die aarzelende bestuurders op om in “automodus” te gaan. “Automodus” staat voor de bewuste keuze om afleiding in het verkeer te vermijden door je smartphone buiten handbereik te leggen, op “niet storen” of stil te zetten, en zo ongevallen te vermijden. Bekende figuren als Dieter Coppens, Tine Embrechts en Adriaan Van den Hoof gaven daarbij het goede voorbeeld en toonden hun manier om in automodus te gaan.

“Sensibiliseren is één ding, maar we moeten er ook voor zorgen dat de pakkans voldoende groot is voor weggebruikers die zich niet aan de regels houden”, zegt gouverneur Cathy Berx. “De wet is duidelijk. Als bestuurder moet je je voertuig te allen tijde goed onder controle hebben en mag je geen gevaar veroorzaken voor andere weggebruikers. Doe je dat wel, bijvoorbeeld door berichtjes te lezen op je smartphone in plaats van naar de weg te kijken, dan ben je strafbaar. In dat geval is het aan de politie en het parket om op te treden. Met de verscherpte controles die op 1 maart starten, willen we een duidelijk signaal geven”, aldus de gouverneur.

Politie controleert, parket vervolgt

De actie ‘Afleiding achter het stuur’ loopt van 1 tot 7 maart. Het is een provinciale actie, gecoördineerd door de Coördinatie- en Steundirectie van de Federale Politie Antwerpen in de ganse provincie Antwerpen. Alle lokale politiezones zullen deelnemen, evenals de Wegpolitie en Scheepvaartpolitie Antwerpen.

Vanuit de politiediensten willen we deze campagne mee ondersteunen. Na de sensibiliseringsperiode vanuit de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, is het duidelijk dat we nu inzetten op controle en verbaliseren”, aldus directeur-coördinator Jean-Claude Gunst van de Coördinatie- en Steundirectie van de Federale Politie. “Jezelf afleiden terwijl je aan het stuur zit is te gevaarlijk. Op die manier kan je niet veilig deelnemen aan het verkeer. We werken voor de controlecampagne samen met alle politiediensten in de provincie”.

Het parket zet zijn schouders graag mee onder deze actie en wil een krachtig signaal geven. “Afleiding achter het stuur, meestal door het gebruik van een gsm, is uiterst gevaarlijk en heeft een duidelijke impact op de verkeersveiligheid. Bij vaststelling door de politie wordt dit ook altijd vervolgd in de vorm van een onmiddellijke inning. Blijvend sensibiliseren is noodzakelijk, maar we willen tijdens deze provinciale actie een nog krachtiger signaal geven naar overtreders. Zij zullen tijdens deze provinciale actie geen onmiddellijke boete krijgen, maar gedagvaard worden voor de politierechtbank”, aldus Kristof Aerts van het parket Antwerpen.

Meer informatie: www.beloofd.be, www.veiligverkeer.be.

De Coördinatie en steundirectie (CSD) Antwerpen is een afdeling van de Federale Politie. In elk arrondissement van ons land is zo’n CSD gevestigd, onder leiding van een directeur-coördinator. Deze dienst zorgt ervoor dat – op bovenlokaal niveau – alle voorbereidende maatregelen worden genomen om grootschalige acties, gebeurtenissen, crisissituaties, calamiteiten en rampen te beheersen. Ook de Informatie- en Communicatiedienst van het arrondissement (SICAD) en het Interventiekorps (CIK) vallen onder deze directie.

(1) Online panelbevraging bij 586 Vlaamse autobestuurders (18-54 jaar) die in het bezit zijn van een smartphone, uitgevoerd door Ipsos van 7 tot 12 december 2020, in opdracht van de VSV.